Na sesji o lotnisku, ławnikach i nie tylko

29.10.2015   Autor: Artur Maras
---

Na ostatniej sesji Rady Miasta Piły radni wyrazili chęć przyjęcia w akcie darowizny lotniska. Punkt ten, mimo pewnych zastrzeżeń, przyjęli wszyscy radni. Teraz pozostaje czekać na decyzje odpowiednich ministerstw. Inne ważne punkty to te, dotyczące dołożenia się Gminy do remontu drogi w stronę ośrodka wypoczynkowego Płotki oraz wybór ławników.

Rada Miasta złożyła gratulacje nowo wybranym parlamentarzystom. Na scenie pojawili się Błażej Parda, Marcin Porzucek, Maria Małgorzata Janyska oraz Mieczysław Augustyn, którzy dziękowali za oddane na nich głosy. W związku z wyborem na posła Błażeja Pardy najprawdopodobniej będą musiały odbyć się kolejne wybory uzupełniające do rady miasta, w jednym z okręgów wyborczych na Jadwiżynie. -  Takie wybory w ciągu najbliższego półrocza zostaną przeprowadzone. Mówię o półroczu, ponieważ najpierw pan radny będzie musiał się określić, czy zamierza zostać posłem czy pozostać w Radzie Miasta Piły - mówi Rafał Zdzierela, przewodniczący RM.

Do porządku obrad dodano kilka punktów, m.in. ten dotyczący wyrażenia zgody na przyjecie - aktem darowizny - lotniska. I bez wątpienia to był najważniejszy punkt minionej sesji. Prezydent Piotr Głowski zaapelował do radnych, aby nie tracić więcej czasu, bo rok już zmarnowano. Przeciwnego zdania był radny Paweł Dahlke, który popierał wyrażenie chęci przyjęcia lotniska przez RM, ale nie w tak szybkim trybie. Finalnie jednak, po odpowiedziach prezydenta na pytania: jaki będzie koszt utrzymania lotniska, jakie będą wobec niego dalsze plany i czy aktem darowizny otrzymamy cały ten obszar, a nie jego cześć, uchwała została przyjęta jednogłośnie, na co radni zareagowali oklaskami.

W części dotyczącej sprawozdania z prac prezydenta, radni dopytywali m. in. o dalsze losy połączenia kolejowego Piła - Berlin. Jak zapewnił prezydent, trwają rozmowy z marszałkiem województwa lubuskiego, który lobbuje za połączeniem tylko do Gorzowa Wlkp. i tylko o nie zabiega ze stratą dla nas. A połączenie na razie jest przez spółkę Arriva zawieszone, a nie zlikwidowane, co daje pewną nadzieję.

Radny Toboła dopytywał również o maszt telefonii, który ma powstać na Zielonej Dolinie, pojawiły się bowiem pewne nieścisłości co do tego, kto ostatecznie zdecyduje o powstaniu masztu. - Decyzja w tym zakresie należy do starosty, który wydaje decyzję. To jest zapewne kolejna próba spychania odpowiedzialności na podejmowane przez siebie działania. My na wniosek będziemy musieli wydać opinię środowiskową, która nie będzie jedyną rządzącą - mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

We wtorek przypadała 70. rocznica wybrania w Pile pierwszych radnych i z tej okazji radny Jan Szwedziński przedstawił krótki odczyt na temat powstania Narodowej Rady Obwodowej w Pile.

Radni przyjęli również projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wincentego Pola, gdzie powstać ma hala sportowa, którą wybuduje Starostwo, przy współfinansowaniu Gminy.

Radni przyjęli też uchwałę zabezpieczającą w przyszłorocznym budżecie środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej w stronę Ośrodka Wypoczynkowego Płotki. Gmina zamierza bowiem dołączyć się do remontu kwotą w 350 tys. zł, co zapewne nie ucieszyło obecnego na sali wicestarosty Stefana Piechockiego, który liczył, że Miasto przekaże na ten cel pół miliona.

Pod koniec obrad odbyło się ponowne głosowanie na kandydatów na ławników. Musiało być tajne, dlatego radni po kolei oddawali na kartach swoje głosy. Przy pierwszym głosowaniu okazało się jednak, że jeden z radnych pobrał o jedna kartę do głosowania za dużo, przez co całą procedurę trzeba było powtórzyć. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego. W sumie akceptację rady otrzymało 27 kandydatów na ławników.

Przeczytaj więcej o: autobus energetyczny, sesja rm piły,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group