Jest projekt ustawy zawieszający zakaz handlu w niedziele

12.10.2020   Autor: Redakcja
247---40
Senator Adam Szejnfeld (KO) zgłosił w Senacie projekt ustawy o zawieszeniu na czas trwania pandemii zakazu handlu w niedzielę. Projekt przewiduje również  zagwarantowanie pracownikom dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

Zawieszenie zakazu handlu w niedzielę ma poprawić płynność towarów, podnieść obroty w handlu i usługach, zwiększyć popyt i rozładować kolejki w sklepach, zwłaszcza w dni poprzedzające niedziele. Jednocześnie projekt przewiduje prawne zagwarantowanie dla pracowników dwóch wolnych niedziel w miesiącu. -Zakaz handlu w niedziele ogranicza nie tylko pobyt, a więc ma i wpływ na dochody budżetowe z podatków, ale przede wszystkim generując kolejki tworzy zagrożenie epidemiczne. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wiele sklepów i sieci handlowych, broniąc się przed spadkiem obrotów, przedłużyła czas pracy sklepów do późnych godzin nocnych, a niektóre wprowadziły już pracę od poniedziałku do soboty nawet przez 24h/dobę. To nie służy pracownikom. Zakaz handlu w niedziele generuje też marnotrawstwo żywności kupowanej na zapas, ale w mojej propozycji najważniejsze jest oczywiście zdrowie. Zdrowie zagrożone ogromnymi kolejkami w piątki i soboty. Trzeba zatem wreszcie zmienić te szkodliwe przepisy – postuluje senator Adam Szejnfeld.
Projekt zawiera również propozycje rekompensat dla firm zamykanych w czasie trwania epidemii na podstawie władczej decyzji organów administracyjnych. Dotyczy ona wybranych kosztów stałych, takich jak np. wynagrodzenia, czynsze lub energia, czyli takich które nie są skutkiem własnych rozstrzygnięć przedsiębiorcy.

Mikroprzedsiębiorstwa i samozatrudnieni mają uzyskać prawo do zawieszenia działalności gospodarczej jeżeli odnotowały spadek przychodów w związku  trwającą epidemią. Takie zawieszenie miałoby ograniczony zakres czasowy trwania maksymalnie do 6 miesięcy. Proponuje się jednocześnie, aby pracownicy tego przedsiębiorstwa w czasie zawieszenia otrzymywali wynagrodzenie na zasadzie postojowego. 

Projekt zawiera także prawo do uzyskania interpretacji indywidualnej przez każdą osobę, która ma zrealizować obowiązek publiczno-prawny. Interpretacja taka powinna zostać wydana w terminie 30 dni, który w szczególnych sytuacjach może być przedłużany do 45 dni. Jeśli termin nie zostanie dochowany, to będzie oznaczało zgodę organu administracji publicznej ze stanowiskiem wnoszącego interpretację. 

fot. Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group