Wzrosło bezrobocie w naszym regionie. Najbardziej w chodzieskim

03.07.2020   Autor: Redakcja
957---381
Wzrosło bezrobocie w naszym regionie. Wielu bezrobotnych rejestrowało się w powiecie chodzieskim - podaje Główny Urząd Statystyczny. Powiat chodzieski zaraz po konińskim ma najwyższe bezrobocie w Wielkopolsce. 

Wpływ na to miała na pewno likwidacja fabryki chodzieskiej porcelany. Bezrobocie w powiecie chodzieskim w maju tego roku wyniosło 8,0% wobec 6,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W powiecie złotowskim 6,1%, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 5,3%, a w pilskim 5,2%. 

W maju tego roku w Wielkopolsce w urzędach pracy zarejestrowano 7,9 tys. osób bezrobotnych, tj. o 8,0% więcej niż przed miesiącem, ale o 3,7% mniej niż przed rokiem.

- Udział długotrwale bezrobotnych, stanowiących najbardziej liczną grupę wśród zarejestrowanych ogółem, w ciągu roku zmniejszył się o 7,2 p.proc. i wyniósł 34,0%. Zmalał również odsetek bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (o 3,8 p.proc. do 19,7%), osób powyżej 50 roku życia (o 2,5 p.proc. do 23,4%), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (o 1,2 p.proc. do 2,1%) oraz osób niepełnosprawnych (o 1,0 p.proc. do 7,2%). Zwiększył się natomiast udział bezrobotnych poniżej 30 roku życia (o 2,6 p.proc. do 29,6%) - czytamy w raporcie GUS.
W maju tego roku do urzędów pracy w całym województwie zgłoszono 7 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 2,9 tys. więcej niż w przed miesiącem, ale o 1,8 tys. mniej niż przed rokiem. W końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 12 bezrobotnych (wobec 16 przed miesiącem i 7 przed rokiem).

- Z danych urzędów pracy wynika, że według stanu w końcu maja br. 44 zakłady pracy zapowiedziały zwolnienie w najbliższym czasie 2,6 tys. pracowników (przed rokiem odpowiednio 12 zakładów, 2,1 tys. pracowników) - podaje GUS.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wielkopolsce w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wyniosło 4953,94 zł i w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyło się o 0,2%, natomiast w relacji do maja ub. roku wzrosło o 5,5%.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group