Dodatkowe 52 mln zł z budżetu NFZ na leczenie pacjentów

16.08.2019   Autor: Redakcja
Wielkopolski Oddział NFZ przeznaczył ponad 52 mln złotych więcej, ponad wartość umów z placówkami medycznymi, na niektóre świadczenia.

- Na bieżąco monitorujemy wykonanie umów zawartych na leczenie pacjentów, wiemy dzięki temu, jakie są potrzeby Wielkopolan, gdzie należy zwiększać finansowanie, żeby poprawiać dostęp do najbardziej pożądanych specjalistów, czy zabiegów – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor WOW NFZ. 

- Możliwości finansowe Oddziału pozwoliły obecnie na dołożenie do umów ponad 52 mln złotych. Dzięki dodatkowym środkom, zwiększamy dostęp dla pacjentów do leczenia zwłaszcza w tych dziedzinach, które zostały uznane za priorytetowe w naszym województwie - są to np. świadczenia udzielane pacjentom w zakładach opiekuńczo – leczniczych, opieka hospicyjna, czy rehabilitacja – zwłaszcza neurologiczna. Również od kilku lat, przekazujemy dodatkowe środki na wizyty pacjentów w poradniach specjalistycznych, zwłaszcza wizyty pierwszorazowe. W umowach z placówkami pieniądze na „nowych” pacjentów są wydzielone, a każda placówka ma obowiązek przyjmować zarówno pacjentów będących w toku leczenia jak i nowych. Dlatego ponad 11,3 mln złotych z dodatkowej puli przeznaczamy na wizyty i zabiegi w poradniach specjalistycznych - dodaje szefowa NFZ w Wielkopolsce.
 
Dofinansowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostały przede wszystkim wizyty w poradniach: okulistycznych - na kwotę prawie 1,7 mln zł, ginekologiczno - położniczych na kwotę ponad 1,5 mln zł, neurologicznych (razem ponad 762 tys. zł, z czego prawie 340 tys. na wizyty pierwszorazowe), a także kardiologia - wizyty pierwszorazowe (560 tys. złotych) i endokrynologia (ponad pół miliona złotych) oraz wszystkie świadczenia zabiegowe dedykowane dzieciom.
 
Poprawa dostępu do usług pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz do opieki hospicyjnej jest przez WOW NFZ również traktowana priorytetowo. W puli 52 mln zł, na te świadczenia przeznaczono 8,5 proc. - łącznie ponad 4,4 mln złotych. Z tej kwoty, ponad 2 mln złotych zasili dodatkowo umowy na świadczenia dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie, ponad 1 mln złotych otrzymają placówki na udzielanie świadczeń w hospicjach domowych dorosłym i dzieciom, a ponad 730 tys. w hospicjach stacjonarnych lub oddziałach medycyny paliatywnej.
 
Priorytetem w województwie jest także poprawa dostępu do rehabilitacji, zwłaszcza domowej, neurologicznej (np. po udarach), czy rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki. Łącznie, dodatkowo przeznaczono na ten rodzaj usług prawie 2,4 mln złotych, z czego najwięcej: prawie 590 tys. złotych na fizjoterapię domową, ponad 560 tys. zł na świadczenia w rehabilitacji nieurologicznej, prawie 500 tys. zł na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych i ponad 350 tys. zł na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego prowadzoną w trybie dziennym.
 
Z dodatkowych środków i leczenie oraz profilaktykę skorzystają także najmłodsi i młodzież: ponad 780 tys. zł dodatkowych pieniędzy otrzymają wielkopolskie placówki udzielające świadczeń ortodoncji oraz ogólnostomatologicznych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż.
 
Największym beneficjentem dodatkowych 52 mln złotych są umowy na leczenie szpitalne, które zostały zasilone dodatkowymi 22 milionami złotych. Z tej kwoty natomiast, dużą część oddział przeznaczył na leczenie nowotworów, np. w chirurgii onkologicznej dołożono ponad 3,3 mln zł, w teleradioterapii – ponad 2 mln zł. Na zabiegi endoprotezoplastyki biodra lub kolana przeznaczono dodatkowo ponad 3,1 mln zł.
Dużą wagę oddział przywiązuje też do sprawdzania, dlaczego część podmiotów nie realizuje w całości umów, ponieważ to oznacza, że pacjenci mogli, a nie byli przez te placówki przyjęci.

opr. Magdalena Rozumek, Biuro Prasowe WOW NFZ

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group