Najnowocześniejsze centrum symulacji w pilskiej PWSZ

14.12.2017   Autor: Paweł Różycki
---

Za ponad 2,5 mln złotych w pilskiej PWSZ w 2018 roku powstanie Centrum Symulacji Medycznych na kierunku pielęgniarstwo. Pozwoli to na odtwarzanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznych.

Rektor PWSZ w Pile – prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, podpisał w Ministerstwie Zdrowia, umowę o dofinansowanie Centrum Symulacji Medycznych. Całkowity koszt powstania tego najnowocześniejszego centrum kształcenia medycznego w regionie, to 2 mln 557 tys. zł. Powstanie CSM jest finansowane w 100% ze środków zewnętrznych: 15% stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Zdrowia, a 75% pochodzi ze środków unijnych.

Dzięki Centrum Symulacji Medycznych, nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem kilkudziesięciu symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanego symulatora pacjenta i tzw. trenażerów, umożliwiających naukę praktyczną. W PWSZ w Pile służyć temu będą pracownie „niskiej wierności”, w których znajdą się podstawowe pracownie umiejętności pielęgniarskich, trzy pracownie „wysokiej wierności” – dla pielęgniarek, wyposażone w kompletny zaawansowany sprzęt audiowizualny (kamery, monitory, rebriefing itd.) do odtwarzanie i rejestracji procesu dydaktycznego oraz trzy „wysokiej wierności” symulatory – „manekiny” (fantomy niemowlęcia, dziecka i dorosłego), umożliwiające odtwarzanie mechanizmów fizjologicznych (krwawienie, oddychanie itd.).

Studenci odbywać będą ćwiczenia przypadków skomplikowanych i rzadkich oraz sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w warunkach klinicznych w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie spowoduje krzywdy pacjenta. Centrum umożliwi naukę umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych m.in. do cewnikowania, uzyskiwania dostępów donaczyniowych, symulacji laparoskopii i innych zabiegów medycznych.

Symulację medyczną uznaje się za jedyną metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. PWSZ w Pile będzie prowadziło Centrum Symulacji Medycznych we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile, a studenci pielęgniarstwa skorzystają z tej najnowocześniejszej formy kształcenia już od przyszłego roku.

źródło: PWSZ w Pile

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group