Wałcz, Złotów i Piła - miasta zagrożone kryzysem

11.08.2017   Autor: Paweł Różycki

Prawie połowa z 255 średnich miast w Polsce mających powyżej 20 tys. mieszkańców i nie będących stolicami województw grożą zjawiska kryzysowe i marginalizacja. Są wśród nich Wałcz, Złotów i Piła. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Polską Akademię Nauk.

122 średnie miasta znalazły się na liście miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze. Podzielono je na trzy grupy. Do pierwszej zaliczono te, u których zdiagnozowano silną utratę funkcji i mocno niekorzystną sytuację społeczno – gospodarczą, do drugiej te z silną utratą funkcji i niekorzystną sytuacją społeczno – gospodarczą, a do trzeciej te z utratą funkcji i mocno niekorzystną sytuację społeczno – gospodarczą. W pierwszej grupie, czyli miast będących w najgorszej sytuacji i mające największe nasilenie problemów nie znalazły się miejscowości z naszego regionu. W drugiej za to są Wałcz (74 miejsce) i Złotów (84), a w trzeciej Piła (107).

Problemy rozwojowe dotyczą m.in. spadku liczby ludności, zwłaszcza osób młodych i lepiej wykształconych. Towarzyszą temu narastające problemy społeczne, atrofia, rozpad więzi społecznych, a także patologie. Zachwianie równowagi na rynku pracy powoduje nadmierne dojazdy do pracy, które są dodatkowo utrudnione z uwagi na peryferyjność tych miejscowości.

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP autor analizy prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, niezależnie od metody i przyjętych wskaźników, a tych stosowano nawet kilkanaście, trzon miast, w których występują niekorzystne tendencje, zawsze był ten sam. Najważniejsze wyzwanie rozwojowe Polski niewątpliwie związane jest z demografią. – podkreślił.

Analiza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN powstała na potrzeby rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zapowiedziano w niej pakiet działań dla średnich miast, który ma pomóc odwrócić niekorzystne tendencje. Ministerstwo Rozwoju planuje przeznaczyć na wsparcie średnich miast w najbliższych latach ponad 2,5 mld zł, skupiając się szczególnie na 122 ośrodkach zidentyfikowanych przez PAN.

W krajowych programach operacyjnych, którymi zarządza minister rozwoju, przewidziano preferencje dla miast średnich, m.in. poprzez dedykowane nabory. Możliwe jest też zdobycie kapitału na wkład własny do projektów finansowanych ze środków unijnych. Resort chce również stymulować lokalizację nowych inwestycji prywatnych na terenie średnich miast poprzez preferencyjne warunki pomocy publicznej dla inwestorów.

Miasta średnie w ekspertyzie PAN zostały zdefiniowane jako miejscowości poniżej stolicy województwa i powyżej 20 tys. mieszkańców (powyżej 15 tys., jeśli było to miasto powiatowe). Za zakres czasowy badań przyjęto lata 2004-2014. Do opracowania analizy posłużyły takie wskaźniki jak zmiana zarejestrowanej liczby ludności (2004-2014), prognoza liczby ludności GUS do 2035 roku w powiatach, zmiana liczby bezrobotnych (2004-2014), zmiana dochodów własnych w budżetach gmin (2004-2014), zmiana liczby udzielonych noclegów (2004/2005-2013-2014), zmiana liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (2004-2014) i zmiana liczby siedzib największych spółek wg Listy 2000 Rzeczypospolitej (20014-2013).

źródło: samorzad.pap.pl

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group