Pilskie ulice zmienią nazwy

24.05.2017   Autor: Paweł Różycki
---

Nazwy niektórych pilskich ulic ulegną zmianie. Dziś miasto przedstawiło propozycje nowych nazw.

W związku z obowiązywaniem uchwalonej 1 kwietnia 2016 roku „ustawy dekomunizacyjnej” nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Przepisy dały samorządom rok na zmiany, licząc od dnia wejścia ustawy w życie. Jeśli samorządy nie uporają się ze zmianą w tym terminie nowe nazwy nada wojewoda.

Dziś odbyła się konferencja prasowa, podczas której z-ca prezydenta Piły Beata Dudzińska, przedstawiła propozycję nowych nazw ulic. I tak:

dla ul. Bohaterów Stalingradu:
- ul. Teofila Drozdowskiego,
- ul. Spacerowa,
- ul. Wielkopolska.
dla ul. Buczka:
- ul. Arsenałowa,
- ul. Nowogrodzka,
- ul. Staromiejska.
dla ul. Walki Młodych:
- ul. Ks. Jerzego Rumaka,
- ul. Długa,
- ul. Młodych.
dla ul. Matwiejewa:
- ul. Zbigniewa Religi,
- ul. Marcina ze Sławska,
- ul. Medyczna.
dla ul. Armii Ludowej:
- ul. kpr. Piotra Konieczki,
- ul. Górna,
- ul. Władysława Warneńczyka.
dla ul. Siemiradzkiego:
- ul. Słowiańska,
- ul. Szpitalna,
- ul. płk. Kazimierza Rybickiego.

Propozycje te, składane przez mieszkańców i uwzględniające kontekst historyczny, zostaną poddane konsultacjom społecznym i sami mieszkańcy ulic, których nazwy zostaną zmienione wybiorą nową nazwę. Konsultacje potrwają od 30 maja do 14 czerwca.

Niektóre z proponowanych nazw są ściśle związane z osobami lub miejscami zasłużonymi w historii miasta lub najbliższego regionu, jak np. Teofila Drozdowskiego (sekretarza pilskiej rady ludowej, działacza niepodległościowego, mieszkańca Nowego Rynku dzisiejszego Placu Zwycięstwa), ks. Jerzego Rumaka (pierwszego polskiego proboszcza miasta Piły w latach 1945-46), Marcina ze Sławska (prawdopodobnego założyciela Piły), kpr. Piotra Konieczki (prawdopodobnie pierwszego polskiego żołnierza, który zginął podczas II wojny światowej, broniąc posterunku Straży Granicznej w Jeziorkach), płk. Kazimierza Rybickiego (powstańca wielkopolskiego, więźnia sowieckich łagrów, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, walczącego pod Monte Cassino, który po wojnie wrócił w Piły), czy ul. Arsenałowa nawiązująca do jednego z najstarszych istniejących do dziś budynków, w którym mieścił się dawniej arsenał (obecnie ul. 1 Maja) oraz samej istniejącej dawniej ulicy o takiej nazwie.

Na pewno nową nazwę zyska również ul. 14 Lutego oraz ul. Czwartaków. Propozycje nowych nazw dla tych ulic zostaną przedstawione w terminie późniejszym. Zmianie ulegnie również plac 9 Maja, który zmieni nazwę na 8 Maja. Tu konsultacje się nie odbędą, ponieważ nikt przy tym placu nie jest zameldowany.

Zgodnie z ustawą zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group