Trwają przedszkolne konsultacje

30.01.2015   Autor: Artur Maras
---

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, od zeszłego roku zmieniły się zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do przedszkola musi być fakt zamieszkiwania dziecka w gminie, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego chcą zapisać je opiekunowie. Co prawda, istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka spoza gminy ale tylko wtedy gdy wszyscy kandydaci z danej gminy mają zapewnione miejsce w przedszkolu.

Jeśli zostaje zgłoszonych więcej dzieci niż przedszkole jest w stanie przyjąć, uruchamiana jest rekrutacja i tutaj rok temu zostały wprowadzone zmiany. Ustawa narzuca siedem kryteriów:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

Obowiązują one wszystkie przedszkola i dla wszystkich przedszkoli są takie same. W przypadku, gdy te kryteria nadal nie rozwiązują sytuacji i chętnych jest więcej niż miejsc, wdraża się kolejny etap rekrutacji. Tutaj gminy mogą tworzyć własne kryteria tzw. kryteria samorządowe. Może ich być maksymalnie sześć. Przed rokiem ustalali je dyrektorzy placówek w porozumieniu z włodarzem miasta. W tym roku do głosu dopuszczeni zostali również rodzice. Wydział Oświaty Kultury i Sportu UM Piły rozpoczął konsultacje w tej sprawie.

Od 27 stycznia do 3 lutego włącznie, wszyscy zainteresowani, mogą zgłaszać swoje uwagi do dodatkowych kryteriów w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Piły, osobiście lub drogą mailową.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group