Stypendium w powiecie chodzieskim

22.08.2013   Autor: Redakcja
---

Starostwo Powiatowe w Chodzieży poinformowało, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w nadchodzącym roku szkolnym i akademickim będzie nadal prowadził program stypendialny.

To dobra wiadomość dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z uczelni publicznych, którzy uczą się lub studiują w trybie dziennym i mieszkają na stałe na terenie powiatu chodzieskiego.

Stypendia przyznawane będą zgodnie z obowiązującym regulaminem, będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie: udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wszelkie dokumenty, w tym regulamin, wzory wniosków, oświadczeń są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem www.umww.pl.

Studenci oraz uczniowie na stałe zamieszkujący na terenie powiatu chodzieskiego, którzy kontynuują naukę poza powiatem chodzieskim, mogą ubiegać się o stypendium składając wnioski indywidualnie w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Chodzieży, przy ul. Wiosny Ludów 14 A pok. nr 1. w niżej podanych terminach:
- uczniowie - do 25 września 2013r.
- studenci  - do 20 października 2013r.

fot. mppp.pl

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group