Wiemy, o ile wzrosną opłaty za śmieci w Trzciance

20.01.2019   Autor: Magdalena Lach
---

Opłaty za wywóz śmieci w Trzcianne pójdą w górę o 50 proc. Także w Czarnkowie mieszkańcy zapłacą więcej. Wzrost cen to wynik wzrostu kosztów odbioru odpadów, kosztów transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Kombud, firma odbierająca odpady z gminy Trzcianka przedstawiła szczegółowe dane dotyczące kosztów gospodarowania odpadami w gminie. Prognozowane podwyżki to 50 proc. Jest to minimalna stawka, która pozwoli na funkcjonowanie firmy, która odbiera odpady z rejonu gminy Trzcianka.

-Biorąc pod uwagę podwyżki, które nastąpiły od 1 stycznia 2019 roku, ta podwyżka 50-procentowa nie zabezpiecza moich interesów. Potrzebna by była podwyżka rzędu 65%, żeby właściwie postąpić i zagospodarować wszystkie odpady z gminy Trzcianka - mówi Paweł Łotysz, dyrektor firmy Kombud

Wiceburmistrz Trzcianki, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej firmy Kombud przyznał, że nawet po tej podwyżce firma nie będzie zarabiać.

-Z ekonomicznego punktu widzenia, od czasu podpisania umowy z gminą i realizacji jej w poszczególnych latach, straty, które ponosił KOMBUD są coraz większe. W związku z tym ta umowa jest niesprawiedliwa dla firmy, bo zobowiązuje do odpowiedzialności za coś, na co wykonawca nie ma absolutnie żadnego wpływu - tłumaczy Witold Putyrski, zastępca burmistrza Trzcianki

Na wzrost ceny odpadów komunalnych ma wpływ przede wszystkim wzrost opłaty marszałkowskiej, a w związku z tym cen zagospodarowania odpadów na RIPOK-ach oraz odległość między gminą Trzcianka a miejscem składowania odpadów czyli Stawnicą koło Złotowa oddaloną o 70 km, a nie jak do tej pory do Kłody pod Piłą. Pod Złotów również wywożone są śmieci z Czarnkowa.

-Teraz ta stawka wynosi, jeżeli mieszkańcy zbierają selektywnie, wynosi ona 14 zł od osoby, a jeżeli zbierają odpady zmieszane, czyli w sposób nieselektywny to jest to 25 zł od osoby - przekazuje Alicja Szuta, koordynator zespołu ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Czarnkowie

Wyższe opłaty w Czarnkowie będą obowiązywać od 1 lutego. Podwyżki w Trzciance wejdą w życie prawdopodobnie 1 marca.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group