Asta Video Fest

Będziemy płacić więcej za wodę i ścieki?

20.07.2018   Autor: Artur Maras
---

W czwartek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Piły. W miejskim ratuszu radni obradowali nt. nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta. Jest to jedna z formalności związana ze zmienionym w Polsce prawem.

- Ten regulamin miał być dzisiaj i został zaakceptowany przez radnych. Następnie trafia do tzw. regulatora czyli do przedsiębiorstwa państwowego Wody Polskie i przedsiębiorstwo po zapoznaniu się z tym regulaminem albo zaakceptuje w całości albo wniesie jakieś poprawki - tłumaczy Mariusz Bednarczyk, prezes MWiKu.

Gdyby takowe się pojawiły to regulamin wróci raz jeszcze na sesję Rady Miasta i radni będą musieli odnieść się do tych poprawek. Dopiero w tym momencie regulamin będzie obowiązywać pełnoprawnie. Choć uchwała miała charakter techniczny to ma ścisły związek z dostosowaniem przepisów do znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Powołuje ona do życia nowa instytucję w kraju - Wody Polskie. Będą one finalnie decydować m.in. o wysokości taryf za wodę i odprowadzanie ścieków.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group