MOPS chce pomóc bezrobotnym

08.07.2017   Autor: Artur Maras
---

190 bezrobotnych osób z Piły otrzyma wsparcie od miasta. Na wczorajszej nadzwyczajnej sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą realizacji autorskiego programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. MOPS na projekt „Kompas – kompetencja i pasja” otrzymał wsparcie ze środków unijnych.

- Beneficjentami projektu będą osoby pozostające poza rynkiem pracy, nieaktywne zawodowo, bezrobotne zarówno zarejestrowane w Urzędzie Pracy jak również niekorzystające z tej instytucji rynku pracy. Zamierzamy objąć wsparciem 190 osób bezrobotnych jak również osoby z ich najbliższego otoczenia. Mam tutaj na myśli członków rodzin. - mówi Marzena Amza zastępca dyrektora MOPS w Pile

Projekt będzie realizowany przez dwa najbliższe lata. W jego ramach bezrobotne osoby, korzystające z pomocy społecznej otrzymają bezpłatne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne, a także wsparcie doradcy zawodowego, czy terapeuty uzależnień. MOPS w ramach programu będzie również współpracować z Powiatowym Urzędem Pracy w Pile.

Wartość projektu to ponad 1 mln 600 tys. zł z czego miasto musiało wyłożyć ponad 200 tys. zł. a resztę stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group