PRGOK z budżetem na 2015r.

30.01.2015   Autor: Redakcja
---

29 stycznia odbyło się II Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".

Zgromadzenie przyjęło uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 oraz planu finansowego na 2015r., a także zatwierdziło plan pracy komisji rewizyjnej.

Dochody bieżące Związku w 2015r. zaplanowano w kwocie ogółem 24 830 032,00 zł. Ustalono je na podstawie aktualnej i projektowanej liczby mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz liczby ujętych w systemie nieruchomości niezamieszkałych, a także prognozy kształtowania się wskaźnika średniej efektywnej stawki opłaty. Zwrócono przy tym uwagę, że zrównoważenie tegorocznego budżetu nie wymaga korekty obowiązujących stawek opłaty za prowadzenie systemu gospodarki odpadami.

W ramach tegorocznego budżetu przewidziane jest rozpoczęcie budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z uwagi na przewidywane wysokie koszty tego przedsięwzięcia w trakcie posiedzenia wskazano na potrzebę rozważenia możliwości finansowania tej inwestycji również ze źródeł zewnętrznych.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku istnieje potrzeba dokonania korekt w obowiązującym statucie oraz regulaminie utrzymania czystości. Zarząd przedstawi na kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia wypracowane w tym względzie propozycje.

mat. PRGOK

Przeczytaj więcej o: budzet, prgok, Gmina Wiejska Wałcz,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group