Ścieki i woda droższe, mimo sprzeciwu radnych

01.01.2015   Autor: Redakcja
---

W Wałczu znów podniesiono cenę za wodę i ścieki. Od marca średnio każdy mieszkaniec zapłaci za metr sześcienny 13 groszy więcej. Podwyżka to konsekwencja ok. 130-milionowej inwestycji realizowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycji, która stawia spółkę w bardzo niekorzystnej sytuacji finansowej.

Nad podniesieniem cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych na ostatniej sesji radni nawet nie głosowali. Punkt został zdjęty z porządku obrad. Ale zmiany i tak zostaną wprowadzone, bo tak mówi Ustawa o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków. W art. 24 ust. 8 czytamy, że jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.

Właściciele gospodarstw domowych za wodę zapłacą 5.01 zł netto, za ścieki 7,39 zł, czyli 0,10 zł netto więcej niż dotychczas. W przypadku ścieków opadowych i roztopowych będzie to 5,53 zł za m3.

- Ta podwyżka, która dotyczy wód opadowych i roztopowych dotknie miasta. Bo zapłacą za nią właściciele dróg i chodników. Także oprócz miasta będą to ewentualnie właściciel dużych firmmówi Bogusława Towalewska, burmistrz Wałcza.

Może to jednak nie być ostatnia podwyżka w najbliższym czasie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest bowiem zadłużany na blisko 70 milionów złotych. Powodem jest oczywiście inwestycja realizowana przez ZWiK. Dlatego też miasto rozważa możliwość przyznania w przyszłym roku dodatkowej dotacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group