Dzień dobry, ja z GUS-u

30.03.2023   Autor: Redakcja
895---
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 3.04 –31.05.2023 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie Piły realizowane będzie badanie na temat "Wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych". Badanie przeprowadzą ankieterzy statystyczni.

Celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów Unii Europejskiej danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i innych aspektów warunków życia. Gospodarstwa domowe, poprzez udział w badaniu panelowym przez kolejne 4 lata, umożliwiają uzyskanie pełniejszych danych o ich sytuacji, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w tym okresie w tej samej grupie wylosowanych gospodarstw domowych.

Zakres zbieranych informacji obejmuje dane o:
 • warunkach mieszkaniowych,
 • poziomie i źródłach dochodów,
 • sytuacji materialnej,
 • stopniu zaspokojenia podstawowych potrzeb,
 • stanie zdrowia,
 • uczestnictwie w procesie edukacji oraz opiece formalnej nad dziećmi,
 • aktywności ekonomicznej na rynku pracy,
 • cechach demograficznych respondentów.

W 2023 roku zakres pytań poszerzony został dodatkowo o:
 • warunki mieszkaniowe z uwzględnieniem zmiennych dotyczących trudności mieszkaniowych osób w wieku 16 lat i więcej oraz pytań odnoszących się do efektywności energetycznej budynków, w których mieszkają ankietowani,
 • aktywność na rynku pracy,
 • międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych.

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.


Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

 • w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu pod numerami: 61 27 98 302 lub 61 27 98 356,
 • dzwoniąc na infolinię statystyczną 22 279 99 99 kanał 7 (w dni robocze w godz. 8-15),
 • na stronie GUS Sprawdź tożsamość ankietera.

Uzyskane od respondentów informacje pozwolą na ocenę warunków życia gospodarstw domowych w Polsce i porównanie ich z sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej. Jest to możliwe ponieważ badanie EU-SILC realizowane jest na terenie całej Wspólnoty według jednakowej metodologii.
 
źródło: Miasto Piła
fot. GUS

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group