Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia? Oto, co możesz zrobić jako kierowca!

12.12.2022   Autor: Artykuł sponsorowany
1871---1031
Wydaje ci się, że jeśli co roku opłacasz polisę ubezpieczeniową samochodu, to wypłata tego świadczenia jest gwarantowana? Niestety w niektórych przypadkach może cię spotkać niemiła niespodzianka. Od czego zależy decyzja zakładu ubezpieczeniowego i czy możesz na nią wpłynąć? Dowiedz się, jak skutecznie odwołać się od odmowy wypłaty ubezpieczenia komunikacyjnego.

Odmowa wypłaty ubezpieczenia – to się zdarza!

Jeśli doszło do szkody, która w teorii powinna być objęta ochroną z tytułu polisy, masz prawo oczekiwać stosownej rekompensaty. Zarówno o jej przyznaniu, a także wysokości, decyduje ubezpieczyciel na podstawie zgromadzonych danych o incydencie. Decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego nie zawsze jest jednak satysfakcjonująca dla właściciela pojazdu, zwłaszcza jeśli zakład odmawia świadczenia. Takie sytuacje wcale nie są rzadkie. Warto się przygotować na taką ewentualność i sprawdzić, jak napisać odwołanie od decyzji odmownej. Praktyczne podpowiedzi znajdziesz m.in. na https://rankomat.pl/samochod/jak-napisac-skuteczne-odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela.

Kiedy możesz spotkać się z odmową ubezpieczyciela?

W niektórych przypadkach odmowa świadczenia albo jego obniżenie mogą być podyktowane słusznymi argumentami. Wówczas twoje odwołanie, nawet napisane najbardziej przekonująco, nie będzie skuteczne. Mowa tutaj o zdarzeniach, w których to ubezpieczony doprowadził do szkody lub się do niej przyczynił. To zasada regulowana przez odpowiedni zapis Kodeksu cywilnego.

Oczywiście każdy zakład może indywidualnie regulować zakres swojej odpowiedzialności. Wyłączenia mogą obejmować m.in.:
 • zdarzenie spowodowane umyślnie lub na skutek zaniedbania przez ubezpieczonego lub osobę pozostającą z nim w gospodarstwie domowym;
 • wypadki na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających;
 • prowadzenie pojazdu bez ważnych uprawnień;
 • prowadzenie pojazdu niezarejestrowanego w kraju;
 • szkody związane z prowadzeniem pojazdu bez ważnego badania technicznego, jeśli miał bezpośredni wpływ na powstanie problemu;
 • szkody wynikające ze standardowej eksploatacji pojazdu;
 • kradzież, do której doszło przez nieuwagę właściciela pojazdu.

Odwołanie od decyzji odmownej – jak je napisać?
Aby przygotowany przez ciebie dokument miał szansę zmienić decyzję ubezpieczyciela, stwórz go rzetelnie i profesjonalnie. Mieszkańcy Piły i okolic korzystają czasem z takiego przywileju – najlepiej powoływać się w treści na konkretne liczby czy przepisy prawa. Świadomy swoich praw i wykazujący dobrą wolę kierowca z pewnością zyska w oczach zakładu, który przychylniej spojrzy na wniosek.
W piśmie powinieneś zawrzeć takie informacje, jak:
 • dane osoby pokrzywdzonej (imię, nazwisko, dane adresowe);
 • nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego;
 • informacje pomocne zakładowi przy lokalizowaniu sprawy: numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, którą ubezpieczony poddaje w wątpliwość;
 • uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Pamiętaj, że każda sytuacja drogowa rodzi mniejsze lub większe spory. Tak jest m.in. zwłaszcza przy drobnych stłuczkach, w których żaden z uczestników nie został ranny, ale doszło do powstania szkody pojazdu. Jeśli nie chcesz wzywać na miejsce zdarzenia policji, wówczas warto zadbać o dobrze napisane oświadczenie sprawcy kolizji. Może to znacznie przyspieszyć i ułatwić likwidację uszkodzenia. 

Grafika: freepik.com

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group