Pilskie uczelnie pomagają uchodźcom z Ukrainy [UKR]

28.03.2022   Autor: Mateusz Manthai
1749---752
Akademia Nauk Stosowanych i Nadnotecki Instytut UAM w Pile są gotowi przyjąć w swoje szeregi studentów i wykładowców zza wschodniej granicy.  
 
– Zapraszamy studentów z Ukrainy, po pierwsze na możliwość kontynuacji studiów na naszej uczelni, a dwa, jeśli studenci z Ukrainy jeszcze nie byliby gotowi na kontynuację studiów to chcemy ich zaprosić i włączyć do życia akademickiego na spotkania naszego koła, które odbywają cię co dwa tygodnie. W ramach tych spotkań, Koło Młodych Ekonomistów przygotowuje się, rozwiązujemy różne zadania - zachęca dr Marek Gałązka, wykładowca katedry ekonomii ANS w Pile. 

Inicjatywa wyszła ze strony studentów. Podczas spotkań, uczniowie będą rozwiązywać zadania z zakresu ekonomii i statystyki. Bariery językowe pomogą zniwelować pracujący w Akademii Nauk Stosowanych wykładowcy, pochodzący z Ukrainy. Na uczelni przy ulicy Podchorążych studiuje już kilku słuchaczy zza wschodniej granicy.  

Swoją ofertę dla uchodźców z Ukrainy ma także Nadnotecki Instytut UAM w Pile. Tu swoją naukę i karierę będą mogli kontynuować zarówno studenci, jak i wykładowcy. Instytut oferuje także lekcje języka polskiego, a także granty i staże dla studentów.  

***
Пільскі університети допомагають біженцям з України . Академія прикладних наук і Наднотецький інститут UAM у Пілі готові прийняти до себе студентів та викладачів зі всходу.


- Запрошуємо студентів з України, по перше, то можливость продовжити навчання у нашій освіті, а по друге, якщо студенти щє не були готові до продовження навчання, то ми хочемо їх долучити до життя академічного і до нашого грона, котре збирається каждого другого тижня. У рамках тих зібрань , Коло Молодих Економістів готуються, займаються різними питаннями - запрошує др Марек Галонжка, викладач кафедри економіки АНС у Пілі.
Ініціатива походить від студентів. Під час зібрань, учні будуть вирішувати завдання в галузі економіки, та статистики. Мовний бар’єр допоможуть поконати працівники Академії Прикладних Наук, які походять з України. В навчальним закладі на вулиці Підхорунжих, навчається вже кілька слухачів зі сходу.

Свої пропозиції що до навчання, мають також Наднотецький інститут UAM у Пілі. Тут зможуть продовжити навчання, та працю як студенти, так і викладачі. Інститут також пропонує навчання польскої мови, а також стипендії та стажування для студентів.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Najnowsze
Pilne
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group