300 złotych jednorazowej pomocy dla uchodźców wojennych [RUS]

20.03.2022   Autor: AK
4019---

300 złotych jednorazowej pomocy wkrótce powinno trafić do uchodźców wojennych. Ośrodki Pomocy Społecznej przyjmują wnioski na to świadczenie od Ukraińców. Może się o nie ubiegać jedynie osoba, która ma już nadany nr PESEL.  


W Pile nr PESEL dla Ukraińców nadawane są przy ul. Dąbrowskiego 8. Uchodźcy wzywani są sms-em na konkretny dzień i godzinę. To usprawnia system. Stamtąd już z nadanym PESELEM mogą kierować się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej w Pile.  

- Ważny jest nr PESEL, bardzo ważny jest, żeby posiadać polski nr komórkowy najlepiej, dobrze by było założyć konto bankowe w polskim banku, dlatego że niektóre świadczenie choćby ZUS przekazuje tylko do banku - mówi Wanda Kolińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.  


Na miejscu urzędnicy pomogą w wypełnieniu wniosku. Rozmowa z uchodźcami pozwoli też w określeniu ich potrzeb. Dzieci w szkołach i przedszkolach otrzymają darmowe posiłki, a w razie potrzeby można będzie ubiegać się o dodatkowe wsparcie. Jednorazowa pomoc w wysokości 300 złotych będzie wypłacana, gdy tylko pieniądze przekaże Wielkopolski Urząd Wojewódzki.  
 

- Ja muszę mieć środki na wypłatę tych świadczeń, oczywiście to też jest w trakcie, szacujemy to – jesteśmy w kontakcie z Urzędem Wojewódzkim - także jak dzisiaj ktoś się zgłosi nie mogę jeszcze niczego wypłacić - tłumaczy Wanda Kolińska.
 

Mają też ruszyć wypłaty dla osób, które opiekują się uchodźcami. To 40 złotych za każdy dzień, na każdą osobę. Także i w tym przypadku na razie pieniędzy nie ma, stąd też apel samorządów, aby poczekać do końca okresu rozliczeniowego ze składaniem wniosków. Dotację można uzyskać jedynie za 60 dni opieki nad uchodźcami.  
 

- Mieszkańcy i to najczęściej ci anonimowi, których nie znamy i których nie poznamy, bo nie robią zdjęć, nie pokazują się, to oni w większości przejęli na siebie obowiązki państwa - mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.  


W Pile do tej pory zarejestrowało się po pomoc ponad tysiąc uchodźców. Miasto szacuje, że może ich przebywać jeszcze raz tyle. Dlatego punkt pomocowy od poniedziałku zostanie przeniesiony z Dąbrowskiego na al. Powstańców Wielkopolskich 182, czyli do dawnej strzelnicy Tarcza.  
 

- Głównym powodem jest duże zainteresowanie i potrzeby jakie musimy spełnić, aby uchodźców otoczyć właściwą opieką, to jest podstawowa przyczyna takiej zmiany - dodaje Bartosz Mirowski, kierownik biura prezydenta Piły.


Uchodźcy wojenni otrzymają tam na początek jedzenie oraz artykuły higieniczne, a nawet ubrania oraz kartę uprawniającą do korzystania z darmowych przejazdów komunikacją miejską.  


 

Социальные выплаты для Украинцев

300 злотых единоразовой помощи, вскоре должны получить беженцы. Социальные Службы принимают запросы на данную помощь от украинцев. О такой помощи могут просить только обладатели номера Pesel.

В Пиле Peserl для Украинцев выдают на ул. Дембровскего  8. Беженцы приглашаются при помощи смс, на конкретную дату и время. Что облегчает систему. Оттуда уже с Pesel, их направляют в Городской Центр Общественной Помощи на улице Квятовой в городе Пила.
 

- Важно иметь номер Pesel, желательно иметь мобильный номер, было бы очень хорошо иметь свой счет в польском банке, так как выплаты ZUS ( соцстрах) высылает только в банк - говорит Ванда Колиска, директор Городской Службы Общественной Помощи в Пиле.

На месте , сотрудники помогут в заполнении соответствующей анкеты. Разговор с сотрудниками , позволит выяснить в чем они нуждаются. Дети в школах и садиках получат бесплатные обеды, а в случае необходимости, можно будет обратится о дополнительной помощи. Единоразовая помощь в размере 300 злотых, будет выплачиваться, как только деньги поступят в Великопольское областное управление. 

- У меня должны быть средства на выплаты данной материальной помощи, что очевидно на данном этапе рассматривается, нужно отнестись с уважением - мы в контакте с Областным Управлением -  не смогу сегодня ничего выплатить по требованию - объясняет директор MOPS (городское управление общественной помощи )

Должны так же поступить выплаты для людей, которые взяли на попечение беженцев. Это 40 злотых за каждый день, на каждого человека. Также в этом случае на данный момент денег нет, есть просьба к самоуправлению, чтобы повременили с приемом заявлений  о выплатах  до конца  расчетного срока. Помощь материальную можно будет получить только за 60 дней опеки над беженцами. 

- Жители, чаще всего анонимы, которых мы  не знаем и не  узнаем, так как не делают фотографий, не показываются, это именно они взвалили на себя обязанности государства - признает Петр Гловски , президент города Пила. 

В Пиле на данный момент,  обратилось за помощью более тысячи беженцев. Город оценивает возможность того, что их может прибыть еще столько же. Поэтому пункт помощи с понедельника переносится с Debrowskiego 8, на  al.Powstancow Wielkopolskich 182, в прошлом стрельбище Тарча. 

- Главным поводом переноса является большой интерес и нужда в помощи, которые мы должны воплотить, чтобы окружить беженцев должным вниманием, это является  основной причиной такой смены - говорит Бартош Мировски, руководитель офиса президента города Пила. 

Беженцы от военных  действий, получают там для начала продукты питания и средства личной гигиены, даже одежда и карта с бесплатным проездом в городском транспорте. 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Najnowsze
Pilne
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group