Burmistrz z absolutorium, ale bez wotum zaufania

24.06.2021   Autor: Jakub Sierakowski
526---89
Absolutorium dla burmistrza tak, wotum zaufania nie. Tak zadecydowali radni w Złotowie. Sesja absolutoryjna pokazała, że mur pomiędzy radą, a burmistrzem jest coraz wyższy.

Wielogodzinne sesje Rady Miejskiej w Złotowie stają się już tradycją. Tym razem najważniejszymi punktami były kwestie absolutorium oraz wotum zaufania dla burmistrza miasta. Radni podzielili te dwie kwestie. W pierwszym przypadku była jednomyślna zgoda, w tym drugim większość głosów była na „nie”.

- Na dzisiaj nie ma zgody większości Rady Miejskiej chociażby na politykę dotyczącą miejskich wodociągów. Ponadto, prowadzone przez pana burmistrza działania, są niezgodne z zamierzeniami mieszkańców – przykład chociażby z mojego okręgu wyborczego (zasadzenie lip na al. Piasta- dop. red.) Do dzisiaj radni nie mogą znaleźć w materiałach sesyjnych informacji na temat muszli koncertowej... W zasadzie współpraca między Radą Miejską a burmistrzem nie istnieje - mówi Jakub Pieniążkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie. 
Oponenci burmistrza uważają, że absolutorium, które dotyczy wykonania budżetu na dany rok, było de facto zasługą Jadwigi Skórcz, czyli skarbnika gminy, który trzyma pieczę nad miejskimi wydatkami. Natomiast burmistrz miasta po sesji wydał oświadczenie, w którym krytykuje rajców.

- Ta decyzja jest decyzją polityczną. To jest decyzja, która pokazuje mi pewne zagrożenie, które widzę w tej radzie. To jest kierowanie się partykularnymi interesami, a nie interesami ogółu. To już miało miejsce w pojedynczych, różnych epizodach, które widziałem, na przykład wybór takiej, czy innej lokalizacji danej inwestycji - odpiera zarzuty Adam Pulit, burmistrz Złotowa. 

Burmistrz zapowiedział również szereg konsultacji z mieszkańcami na temat najpilniejszych spraw w mieście, potencjalnych zmian, i planowanych inwestycji.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group