Sanepid skontrolował 20 turnusów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

12.02.2020   Autor: Redakcja
689---92
Sanepid skontrolował 20 turnusów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Z ferii w powiecie pilskim skorzystało 1011 dzieci.

W miejscu zamieszkania w różnego rodzaju zajęciach brało udział 986 uczestników, a w formie wyjazdowej 25 dzieci. Organizatorami wypoczynku były w głównej mierze szkoły podstawowe na terenie miasta Piły.

Dla uczestników wypoczynku organizowano zajęcia: sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, informatyczne, kulinarne, gry planszowe i zabawy na świeżym powietrzu, ponadto wyjścia poza teren obiektów - do muzeum,  kina, na lodowisko, pływalnię, kręgielnię, do parku trampolin.

Stan sanitarny z wyjątkiem jednego z kontrolowanych bloków żywieniowych ocenia się jako właściwy. W czasie wypoczynku zimowego odnotowano złamanie ręki jednego z uczestników w trakcie pobytu na lodowisku. Organizatorzy wypoczynku zapewnili właściwą opiekę medyczną oraz wychowawczą, zajęcia prowadzone były pod okiem wychowawców - nauczycieli i instruktorów. Wszystkim uczestnikom wypoczynku zapewniono ciepłe posiłki. Ogółem z dożywiania skorzystało 1011 uczestników, w tym 38 osób z posiłków dofinansowywanych.
Oceniano również jadłospisy dzienne i tygodniowe, nałożono 1 mandat karny na kwotę 200 zł w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi stanowisk pracy wykorzystywanych niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz brakiem na bieżąco prowadzonych zapisów z GHP ( Dobrej Praktyki Higienicznej), w związku z powyższym stwierdzono rozbieżności pomiędzy dokumentacją GHP, a realizacją jej postanowień.

W skontrolowanych placówkach zimowego wypoczynku zapewniono uczestnikom prawidłowe warunki pobytu, w tym do: utrzymania higieny osobistej, prowadzenia zajęć rekreacyjnych oraz opieki medycznej. W trakcie ferii zimowych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile nie wpłynęła informacja dotycząca niewłaściwych warunków sanitarnych w obiektach wypoczynku. Placówki, w których wypoczywały dzieci i młodzież były właściwie przygotowane, wypoczynek zimowy przebiegał prawidłowo i bezpiecznie.

 opr. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group