Krajowy program „100 obwodnic”. Jak to wygląda w regionie?

11.02.2020   Autor: Redakcja
5264---149
Dziewięć zachodniopomorskich obwodnic w krajowym programie „100 obwodnic”. W Wielkopolsce powstanie ich osiem. 

Rusza opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury program budowy 100 obwodnic w całej Polsce. Obwodnice służą rozdzieleniu ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego. Kierowcy jadący drogą krajową na dłuższym odcinku mogą dzięki nim ominąć miejscowości, a co za tym idzie szybciej i bardziej komfortowo pokonać daną trasę. Zmniejsza się ruch na ulicach miast i miasteczek, spada hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz poprawia bezpieczeństwo. Co ważne ruch tranzytowy to często w dużej mierze ciężarówki, które mają dużo większe negatywne oddziaływanie niż pojazdy osobowe. Dlatego budowa obwodnic jest niezwykle ważna.

Na Pomorzu Zachodnim do programu 100 obwodnic zostały wybrane następujące inwestycje:

Obwodnica Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22
Obwodnica ominie miejscowość Człopa od zachodu wyprowadzając ruch tranzytowy z miejscowości. Dla inwestycji należy wykonać całość procesu przygotowawczego, w tym uzyskać decyzję środowiskową określającą przebieg drogi. Dla tej inwestycji został ogłoszony w grudniu ubiegłego roku przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31
Obwodnica Gryfina ominie miasto od wschodu i pozwoli wyprowadzić z centrum Gryfina ruch w ciągu DK31. Droga o długości 5,6 km posiada decyzję środowiskową. Obecnie trwa opracowywanie Koncepcji Programowej wraz z badaniami podłoża. W IV kwartale tego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi.

Obwodnica Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13
Obwodnica ominie od wschodu Kołbaskowo wyprowadzając z miejscowości ruch tranzytowy w ciągu DK13 do granicy z Niemcami w Rosówku. Długość odcinka to około 6 km. Inwestycja posiada decyzję środowiskową. Inwestycja będzie się łączyła z realizowanym odcinkiem DK13 od granicy Miasta Szczecin do autostrady A6 (obwodnica Przecławia i Warzymic) na węźle drogowym Szczecin Zachód.

Obwodnica Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22
Przez położone na południe od Wałcza Rusinowo przebiega ruch tranzytowy w ciągu DK22. W grudniu ubiegłego roku ogłoszony przetarg na opracowanie kompletu dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy Rusinowa. Dla inwestycji nie były wcześniej prowadzone prace przygotowawcze.

Obwodnica Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20
Obecnie pomimo wyprowadzenia ruchu w ciągu drogi ekspresowej S10 ze Stargardu, jeśli kierowca chce pojechać w kierunku Czaplinka czy Złocieńca musi wjechać do miasta. Realizacja obwodnicy w ciągu DK20 pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego w ciągu dróg krajowych ze Stargardu. Droga będzie omijała Stargard od wschodu włączając się w istniejącą obwodnicę Stargardu w ciągu S10 na węźle drogowym Stargard Wschód. Dla inwestycji dotychczas nie były prowadzone prace przygotowawcze.

Obwodnica Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20
W ubiegłym roku do ruchu została już oddana obwodnica w ciągu drogi ekspresowej S11. Nadal jednak, aby jechać w kierunku Szczecina przez drogę krajową nr 20 trzeba wjechać do centrum miasta. Dlatego konieczna jest budowa obwodnicy również w ciągu DK20. Nowa trasa połączy obwodnicę w ciągu DK20 z obwodnicą w ciągu S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy. Droga o długości 4,3 km posiada decyzję środowiskową. Obecnie trwa opracowywanie koncepcji programowej wraz z badaniami podłoża. W IV kwartale tego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi.

Obwodnica Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22
Podstawowym celem budowy obwodnicy Szwecji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22. W grudniu ubiegłego roku ogłoszony przetarg na opracowanie kompletu dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy Szwecji. Dla inwestycji nie były wcześniej prowadzone prace przygotowawcze.

Obwodnica Wałcza (Strączna) w ciągu drogi krajowej nr 22
Przez Wałcz przebiegają dwie drogi krajowe – DK10 i DK22. Obwodnica w ciągu S10 obecnie jest realizowana i w tym roku powinna być przejezdna. Do wyprowadzenia całości ruchu tranzytowego potrzeba jednak również obwodnicy w ciągu DK22. Obwodnica będzie omijała Wałcz od wschodu, nowa trasa ominie również położoną na południowy-zachód od Wałcza miejscowość Strączno. W ramach inwestycji przewiduje się budowę nowego węzła drogowego na obwodnicy w ciągu S10 między Wałczem, a Witankowem. Dla inwestycji został w grudniu ubiegłego roku ogłoszony przetarg na opracowanie kompletu dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową. Dla inwestycji nie były wcześniej prowadzone prace przygotowawcze.

Obwodnica Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20
Budowa obwodnicy Złocieńca pozwoli na wyprowadzenie z miejscowości ruchu tranzytowego w ciągu DK20. Obecny przejazd przez miasto jest utrudniony przez położony w centrum przejazd kolejowy, przy którym są dwa skrzyżowania pod ostrym kątem. Obwodnica rozwiąże problemy komunikacyjne w Złocieńcu. Przebieg obwodnicy planowany jest po południowej stronie miasta. Dla inwestycji dotychczas nie były prowadzone prace przygotowawcze.
W Wielkopolsce do programu 100 obwodnic zostały wybrane następujące inwestycje:

Obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12

Długość: ok. 17 km; koszt: ok. 340 mln zł; stan prac przygotowawczych: Inwestycja była przygotowywana od wielu lat. Decyzja środowiskowa była wydana już w 2013 r. Ujęcie zadania w Programie Budowy 100 obwodnic przyspieszy realizację zadania. Lata realizacji (budowy): 2022-2024. Podstawowym celem budowy obwodnicy Gostynia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 12. Rozpoczęły się już prace nad budową obejścia w ciągu drogi wojewódzkiej.

Obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72
Długość: ok. 2 km; koszt: ok. 35 mln zł; stan prac przygotowawczych: zabezpieczono środki w budżecie państwa na prace przygotowawcze dla budowy obejścia miejscowości. Na tej podstawie rozpoczęły się prace projektowe; w 2019 r. podpisano stosowną umowę z Wykonawcą. Pozwoli to na uzyskanie wszystkich zgód i decyzji do końca bieżącego roku i ogłoszenie postępowania przetargowego. Lata realizacji (budowy): 2022-2024. Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 72. Grzymiszew nie jest dużą miejscowością, natomiast droga krajowa przechodzi przez jej środek. Oprócz samego obejścia miejscowości trwają prace zmierzające do przebudowy fragmentu drogi krajowej 72 w kierunku Konina i Turku.

Obwodnica Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25
Stan prac przygotowawczych: trwają prace nad rozbudową całego przebiegu drogi krajowej nr 25 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Koninem. W ramach Programu 100 obwodnic realizowana będzie w pierwszej kolejności obwodnica Kalisza. Obecnie kończone są prace analityczne dotyczące możliwych przebiegów drogi krajowej nr 25 i będzie składany wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2022 r. Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miasta. Kalisz znajduje się na przecięciu dróg krajowych nr 12 i 25, a także trzech dróg wojewódzkich.

Obwodnica Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24
Stan prac przygotowawczych: dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze. Przetarg na prace dokumentacyjne będzie ogłoszony w ciągu najbliższego roku. Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2023 r. Podstawowym celem budowy obwodnicy Kamionnej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 24. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód, w tym ruch międzynarodowy, który korzysta również z tej drogi prowadzącej do Gorzowa Wielkopolskiego.

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15
Długość: ok. 6 km; koszt: ok. 93 mln zł; stan prac przygotowawczych: dla inwestycji były już prowadzone prace przygotowawcze, opracowana dokumentacja i uzyskane decyzje, jednakże ze względu na upływ czasu wymagają one aktualizacji. W roku bieżącym będzie trwać aktualizacja materiałów i przygotowanie przetargu do ogłoszenia pod koniec roku. Lata realizacji (budowy): 2024-2026. Podstawowym celem budowy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 15. Jest to ruch tranzytowy w osi północ-południe.

Obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15
Stan prac przygotowawczych: dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze. Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2023 r. Podstawowym celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miastach w ciągu drogi krajowej nr 15. Jest to ruch tranzytowy w osi północ-południe. Inwestycja stworzy nowy przebieg drogi krajowej nr 15 na dłuższym odcinku, na granicy pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim.

Obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32 
Długość: ok. 3 km; koszt: ok. 79 mln zł; stan prac przygotowawczych: dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze. Lata realizacji (budowy): 2023-2025. Podstawowym celem budowy obwodnicy Strykowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 32. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód. Realizacja tej inwestycji jest istotna, ponieważ po otwarciu odcinka drogi ekspresowej S5 z węzłem w Stęszewie znacznie zmieniła się sytuacja ruchowa.

Obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32
Długość: ok. 2,4 km; koszt: ok. 30 mln zł; stan prac przygotowawczych: dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze. Lata realizacji (budowy): 2023-2025. Podstawowym celem budowy obwodnicy Żodynia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 32. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód oraz połączenie pomiędzy świeżo oddaną drogą ekspresowa S5 a już oddaną drogą ekspresową S3.

opr. GDDKiA w Szczecinie i w Poznaniu

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group