Awantura o PSZOK-i?

06.07.2019   Autor: Michał Kępiński
1256---116

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie powiatu pilskiego zakończyła się w marcu, jednak do dziś żaden z 5-ciu PSZOK-ów nie funkcjonuje. Powodem jest brak zgody na użytkowanie. Czy to wina urzędników, a może braku dopełnienia formalności przez inwestora, czyli Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi?

Budowa 13 PSZOK-ów to jedna z największych tego typu inwestycji w kraju. Na ten cel wydano ponad 20 mln złotych, z czego prawie 14 to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziś działa już 8 takich obiektów, nieczynne są tylko te zlokalizowane na terenie powiatu.

Te PSZOK-i nie działają dlatego, że po pierwsze gmina Piła w ogóle jeszcze nie wystąpiła z wnioskiem, żeby taki PSZOK uruchomić. Inne gminy, ja mówię gminy w cudzysłowie, bo tak naprawdę w imieniu tych gmin występuje zarząd PRGOK. W przypadku PSZOK-u w Kaczorach to trzykrotnie już był wniosek o uruchomienie tego PSZOKU o wyrażenie zgody na użytkowanie - mówi Eligiusz Komarowski, straosta pilski.

I to właśnie interpretacja tego czy do uruchomienia PSZOK-ów wymagana jest zgoda na użytkowanie, czy tylko zawiadomienie o zakończeniu budowy jest kością niezgody między Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, a inwestorem. Projektant, który wybudował prawie 100 podobnych obiektów w kraju tłumaczy, że to pierwszy taki przypadek w kraju.

Ten nasz PSZOK jest sklasyfikowany jako plac składowy, postojowy, parkingowy, a nie jest składowiskiem odpadów i to wynika wprost z naszej dokumentacji jaką przygotowaliśmy. Te PSZOK-i zawsze były klasyfikowane jako kategoria obiektów XXII pod właśnie hasłem jako place składowe, postojowe, parkingowe - przekonuje z kolei Piotr Sadowski, projektant, Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX

I tak było choćby w przypadku PSZOK-ów na terenie powiatu złotowskiego. Tamtejszy nadzór uznał, że jest to plac składowy, a nie składowisko i do odbioru inwestycji potrzebne było tylko zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jaka jest różnica między tymi dwoma pojęciami?

Składowanie odpadów poleganie na ich złożeniu, czyli zdeponowaniu na składowisku , czyli do miejsca do tego przeznaczonego, w którym odpad pozostaje na zawsze. Natomiast na PSZOK-u nie jest prowadzone składowanie odpadów, natomiast prowadzone jest w świetle ustawy o odpadach selektywne zbieranie odpadów - wyjaśnia Małgorzata Sypuła, przewodnicząca zarządu PRGOK

Różnica jest także w sposobie odbioru inwestycji. Pozwolenie na użytkowanie wymaga między innymi przeprowadzenia kontroli PSZOK-u na miejscu, a nie tylko z dokumentów przedstawionych do nadzoru budowlanego.

Jeżeli uznamy, że wszystkie załączniki w sposób właściwy dokumentują nam przebieg budowy, dopiero w takiej sytuacji mamy obowiązek rozpisać termin przeprowadzenia kontroli obowiązkowej. Wtedy jedziemy na budowę, jesteśmy umówieni z inwestorem i wówczas sprawdzamy zgodność wykonanego obiektu z zatwierdzonym projektem budowlanym - mówi Milena Tomasz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile.

I tu pojawia się problem. A może było tak, że podczas prowadzenia inwestycji zaszły zmiany w projekcie, o których inwestor nie powiadomił organu wydającego pozwolenie na budowę, czyli starostwo powiatowe? I PRGOK liczył, że PSZOK uda się odebrać na zasadzie zgłoszenia, bez przeprowadzenia kontroli na miejscu inwestycji? Jeśli tak, to się to nie udało.

Pojawiły się takie uwagi organu, które wymagały wprowadzenia projektów zamiennych i wtedy procedura jest taka, że trzeba uzyskać nowe pozwolenie na budowę zamienne, wprowadzające uwagi mimo klasyfikacji w niektórych przypadkach, że była to zmiana nieistotna. Niestety musimy przechodzić tą procedurę na nowo - mówi Maciej Pospieszny, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, MP projekt.

A cała procedura może znacząco wydłużyć czas oddania inwestycji do użytkowania przez mieszkańców. Wiele wskazuje na to, że na PSZOK-i na terenie powiatu pilskiego poczekamy jeszcze kilka miesięcy.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group