Samorządy mówią NIE podziałowi powiatu

12.09.2017   Autor: Redakcja
---

Gminy Wieleń, Drawsko, Czarnków i miasto Czarnków – to samorządy, które kategorycznie sprzeciwiły się podziałowi powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Podczas obrad sesyjnych, w większości rajcy byli jednomyślni – nie chcą podziałów, nie chcą zmian. Chcą silnych samorządów, które mają większe możliwości.

- Niepokojący jest sposób działania całkowicie pomijającego wójtów i burmistrzów gmin oraz samorządu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Prowadzi to do przekonania, że takie działanie w istocie nie zmierza do rzetelnej i merytorycznej dyskusji, a jedynie do wywołania konfliktu. Odnoszę również wrażenie, że pomysł podziału obecnie funkcjonującego powiatu, jest narzędziem do budowania poparcia wyborczego dla określonej politycznie grupy ludzi- mówi Tadeusz Teterus, starosta czarnkowsko-trzcianeckiego.Uważam, że tylko silny ekonomicznie i funkcjonalnie powiat może spełnić społeczne oczekiwania, być wiarygodnym partnerem, i sprawnie realizować powierzone mu zadania – dodaje.

Pismo Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości z Trzcianki o propozycji podziału powiatu na dwa oddzielne samorządy: powiat trzcianecki i powiat czarnkowski, wywołało sporo zamieszania w szeregach samorządów gminnych na terenie całego naszego powiatu. Radni Rady Miejskiej Wielenia jako pierwsi postanowili podjąć w tej sprawie stanowisko.

- Myślę, że jest to polityczna zagrywka, dlatego, że działacze PiS z Trzcianki z nikim u nas nie konsultowali takiego rozwiązania. Z tego, co się orientuję, z innymi gminami również nie były prowadzone takie rozmowy – mówi Mirosław Myszkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu. – Jest to samowolne działanie gminy Trzcianka, stąd nasze stanowisko. W podzieleniu powiatu widzimy same minusy, nie ma żadnego plusa. Gdyby sprawdził się scenariusz Trzcianki, na pewno doszłoby do podziału gminy Wieleń. Tak już było w historii naszego miasta, że Wieleń był podzielony, i to nie było korzystne. Stanowisko podjęliśmy jednogłośnie, i jest to najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć dla dobra naszej gminy – dodaje.

Decyzja samorządu gminy Wieleń była jednoznaczna, ze względu na dobrą współpracę z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim.

- My zdajemy sobie sprawę z tego, że powiat boryka się z wieloma problemami i nie może spełnić wszystkich oczekiwań mieszkańców i władz gminnych. Nie ma natomiast żadnych problemów w tych obszarach, w których ta współpraca powinna być realizowana - mówi Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia. – Myślę, że problemy, które są eksponowane, jeśli chodzi o złą współpracę z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, związane są z wygórowanymi oczekiwaniami mieszkańców. Jako samorządowcy wiemy, że nie do końca da się wszystkie zrealizować. Zauważyłam również, że nie zawsze mieszkańcy mają wiedzę, jakie są oddziaływania powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, myląc je z zadaniami należącymi choćby do zadań województwa – dodaje.

Po stanowisku podjętym przez gminę Wieleń, w podobnym tonie wypowiedzieli się rajcy z Drawska.

- Próba podziału powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, bez racjonalnych argumentów, jest próbą zniszczenia wypracowanej przez lata równowagi. Rada Gminy Drawsko stanowczo odcina się od pomysłu rozdziału powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, który z uwagi na swoją rozmaitość na wielu płaszczyznach stanowi o swoim potencjale Z uwagi na powyższe, stoimy na stanowisku umocnienia wspólnoty samorządowej dla lepszej realizacji postawionych zadań publicznych – napisali radni Rady Gminy Drawsko w części stanowiska.

Przedstawiciele gminy Drawsko nie kryli, że są zaskoczeni brakiem dialogu ze strony przedstawicieli gminy Trzcianka, i decyzją o wysłaniu oficjalnego pisma do Prezesa Rady Ministrów bez jakichkolwiek konsultacji z gminami: Wieleń, Drawsko i Krzyż Wielkopolski, które miałyby tworzyć powiat trzcianecki.

- Nasze stanowisko jest proste. Nie chcemy dzielić powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Poza tym ludność i radni Drawska nie chcą łączyć się w Trzcianką. Gdyby nastąpił taki podział, załatwiony politycznie przez partię rządzącą, to my i tak będziemy robić wszystko, by być w powiecie czarnkowskim. Nigdy nie mieliśmy nic wspólnego z Trzcianką – mówi Edward Wiewiórka, przewodniczący Rady Gminy Drawsko. – Powiat czarnkowsko-trzcianecki jest silnym powiatem, i nigdy się nie zgodzimy na powstanie dwóch mniejszych powiatów. Silny powiat jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla naszej gminy i naszych mieszkańców – dodają.

Gmina Drawsko nie kryje, że współpraca z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim jest dobra, i nie należy burzyć wypracowanej przez lata równowagi.

- Pomysł podzielenia powiatu jest dla mnie bardzo dziwny. Trzcianka ma bardzo silną pozycję w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Jest dostrzegana przez ten samorząd. Wystarczy spojrzeć na ilość inwestycji powiatowych, jakie dzieją się na terenie gminy Trzcianka – mówi Marek Tchórzka, wójt gminy Drawsko.Samorządy to problemy, które trzeba rozwiązywać. Raz jest lepiej, raz gorzej, ale dobrze współpracuje się nam z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, i przy tym chcemy pozostać – dodaje.

Kolejnym samorządem, który na sesji przyjął stanowisko o pozostawieniu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w niezmienionej strukturze, jest gmina Czarnków. Rada Gminy Czarnków jednogłośnie zadecydowała o pozostaniu w silnym powiecie.

- Od zawsze wiadomo, że duży może więcej, bo ma więcej środków finansowych. Powstanie dwóch powiatów byłoby nieszczęściem, które dotknie przede wszystkim mieszkańców. Dlaczego? Będzie mniej pieniędzy na drogi, mniej na chodniki i inne dobra publiczne, za które odpowiedzialny jest powiat. Nie oszukujmy się, w przypadku podziału administracja będzie droższa, i to ona będzie zabierała te pieniądze. Krótko mówiąc, dzielenie powiatu ma mało wspólnego z rozsądkiem - mówi Bolesław Chwarścianek, wójt gminy Czarnków.

W głosowaniu radni zdecydowali, że nie chcą podziału powiatu na dwa mniejsze samorządy: czarnkowski i trzcianecki.

- Gmina Czarnków jest integralną częścią tego powiatu i wiele inwestycji finansujemy pół na pół. Przy podziale powiatu, w grę wchodzi również podział naszej gminy, a co za tym idzie, jej osłabienie. To samo będzie z powiatem. Podzielony będzie zdecydowanie słabszy. Przez te wszystkie lata wypracowaliśmy też pewną nić współpracy z powiatem, i to nam się układa bardzo dobrze, niezależnie od tego, kto tym powiatem rządzi - mówi Janusz Wielgosz, przewodniczący Rady Gminy Czarnków.

Na sesję Rady Miasta Czarnków przybyła silna delegacja z powiatu, w składzie starosta Tadeusz Teterus, wicestarosta Jacek Klimaszewski, i przewodniczący rady powiatu, Bogdan Tomaszewski oraz w imieniu wnioskodawców z Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Trzciance, burmistrz Krzysztof Czarnecki wraz z posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Marcinem Porzuckiem.

- Nie rozumiemy sposobu prowadzenia dyskusji na ten temat. Najpierw było wystąpienie burmistrza Trzcianki z pismem do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podziału powiatu, a wcale nie rozmawiano z zainteresowanymi na ten temat. Ani nie zapytano gmin, ani mieszkańców, ani sołectw, więc to nie jest tryb działania, który jest zgodny z zasadami demokracji w naszym kraju – podsumował Franciszek Strugała, burmistrz Czarnkowa.

Na sali rozgorzała kilkugodzinna dyskusja. Radni przystąpili do głosowania, wybierając pozostawienie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w niezmienionym kształcie. Za tym rozwiązaniem było 11 radnych, jeden wyraził swoje niezadowolenie, głosując przeciwko takiemu stanowisku.

- Jako rada jesteśmy za pozostaniem powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w takim kształcie, w jakim obecnie jest ten powiat. Uważam, że jeżeli dojdzie do jakiegoś kroku w stronę podziału, to wtedy powinni o tym zadecydować mieszkańcy poszczególnych gmin. To oni powinni przede wszystkim wypowiedzieć się w tej sprawie. My, jako Rada Miasta Czarnków, w większości jesteśmy przeciwni pomysłowi dzielenia powiatu – mówi Andrzej Tadla, przewodniczący Rady Miasta Czarnków.

W sprawie pozostawienia powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w niezmienionym kształcie opowiedziały się już cztery samorządy gminne. Gmina Wieleń, gmina Drawsko, gmina Czarnków i miasto Czarnków. Kolejne samorządy również zapowiedziały dyskusję na ten temat.

W najbliższy piątek o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie odbędzie się na ten temat Konwent Burmistrzów oraz Wójtów Miast i Gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego poświęcony właśnie tematyce podziału.

fot. i opr. Aleksandra Lipiec, Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group