A jednak był mobbing w DPS w Rzadkowie?

28.04.2017   Autor: Michał Kępiński
---

Wewnętrzny konflikt czy mobbing w rzadkowskim DPS-ie? Dwa miesiące temu do naszej redakcji wpłynął list z prośbą o pomoc w rozwiązaniu sytuacji panującej w placówce. Sprawą zainteresowała się także Państwowa Inspekcja Pracy, która przeprowadziła w DPS-ie kontrolę.

- W wyniku analizy ankiet stwierdzono, że część pracowników wskazała na negatywne zachowania i postawy, mogące świadczyć o niepojącej tendencji w tym zakresie. Po zakończeniu kontroli skierowano środek prawny przewidziany w ustawie, w którym wniesiono do pracodawcy o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie postaw i zachowań uprawdopodobniających znamiona mobbingu. Część osób wskazywała na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, na lekceważenie pracowników - informuje Joanna Kądziela, Państwowa Inspekcja Pracy w Pile.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ankietę wśród 56 pracowników co stanowi 90% ogółu zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Kontrola wykazała liczne uchybienia i zaniedbania. Z analizy anonimowej ankiety wynika między innymi, że 13 pracowników wykazało agresję słowną, 15 uskarżało się na lekceważenie, a 14 na ciągłą krytykę i ośmieszanie wykonywanej pracy oraz życia osobistego.

Państwowa Inspekcja Pracy zaleciła poinformowanie pracowników o ich obowiązkach i prawach, jak również podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie w placówce zachowań i postaw uprawdopodobniających występowanie zjawiska mobbingu.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group