Radny Zdzierela złamał Kodeks Wyborczy?

23.02.2016   Autor: Paulina Michałek-Komorowska
---

Dyskusja o tym, gdzie mieszka radny Rady Miasta Piły Rafał Zdzierela toczy się już od dłuższego czasu. Sprawą zainteresował się sam wojewoda wielkopolski i prosi radę miasta o wyjaśnienia.

Zgodnie z prawem, aby kandydat mógł wziąć udział w wyborach do Rady Miasta Piły musi być mieszkańcem gminy Piła. Rafał Zdzierela kandydując na stanowisko radnego złożył oświadczenie, w którym zaznaczył, że jest mieszkańcem Piły. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że jego żona wskazała jako miejsce zamieszkania - Zawadę, w gminie Szydłowo, gdzie Państwo Zdzierela posiadają dom.

O wyjaśnienie zaistniałej sytuacji poprosił wojewoda wielkopolski, aby sprawdzić czy nie doszło do złamania Kodeksu Wyborczego. Do Rady Miasta Piły wpłynęło pismo o następującej treści:

„Informuję, iż do Wojewody Wielkopolskiego wpłynęło pismo wskazujące na naruszenie przepisów art. 11 w związku z art. 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn.) przy wyborze na radnego Pana Rafała Zdzierelę w przedmiocie niedochowania obowiązku związanego ze stałym miejscem zamieszkania w gminie, w której kandyduje do organów stanowiących tej jednostki samorządowej. W związku z powyższym proszę o niezwłoczne przesłanie informacji w niniejszej sprawie.”

Rada Miasta Piły powoła komisję, której zadaniem będzie wyjaśnienie sprawy i przesłanie informacji zwrotnej do wojewody.

Przeczytaj więcej o: Rada Miasta Piły, radny zdzierela,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group