Protest rolników. Zablokują krajówki w Ujściu i Kosztowie

09.02.2015   Autor: Redakcja
---

Rolnicy z powiatu pilskiego przyłączają się do ogólnopolskiego protestu. Niedawno swoje niezadowolenie wyrażali, protestując pod Starostwem Powiatowym w Pile (na zdjęciu). Dziś zablokują drogi krajowe przebiegające przez Ujście i Kosztowo.

O przyłączeniu się pilskich rolników do ogólnopolskiego protestu zdecydował Komitet Protestacyjny Rolników Powiatu Pilskiego, który obradował przed kilkoma dniami w Śmiłowie.

Blokadę dróg krajowych w Ujściu (K-11) i Kosztowie (K -10), zapowiedziano na poniedziałek, 9 lutego, a więc dzisiaj na godzinę 10. Protest odbędzie się na przejściach dla pieszych we wspomnianych wcześniej miejscowościach.

Blokady mają wpłynąć na poprawę dramatycznej sytuacji pilskiego rolnictwa, poprzez podjęcie odpowiednich działań przez rząd.

Sytuację uzdrowić ma spełnienie 17. postulatów, jakie rolnicy przedstawili ministrowi Markowi Sawickiemu i innym parlamentarzystom. Oto one:

1. Wprowadzenia zapisów regulujących podaż surowca w sytuacjach kryzysowych na rynku mleka i wieprzowiny.
2. Wprowadzenie dopłat i refundacji wywozowych ze względu na występowanie sytuacji kryzysowych.
3. Wprowadzenie i urealnienie cen zakupów interwencyjnych (wprowadzenie monitoringu kosztów produkcji).
4. Szczegółową kontrolę weterynaryjną wwożonego do kraju mięsa.
5. Podjęcie radykalnych kroków mających na celu wyeliminowanie zagrożenia związanego z chorobami przenoszonymi przez dziką zwierzynę.
6. Likwidację, bądź złagodzenie kar mlecznych.
7. Wprowadzenie obowiązku znakowania mięsa i jego wyrobów w taki sposób, aby konsument bez problemu mógł zidentyfikować kraj ich pochodzenia.
8. Wyznaczenie norm prawnych określających definicję „polskiego mięsa”.
9. Zrekompensowanie rolnikom strat spowodowanych embargiem rosyjskim (zwłaszcza na rynku trzody chlewnej).
10. Wprowadzenie regulacji prawnych zabezpieczających relacje pomiędzy producentem, przetwórcą, konsumentem a sieciami handlowymi.
11. Przedstawienie dyrektywy dotyczącej uprawy buraka cukrowego po 2017 r. – jakie działania podejmuje Rząd.
12. Rozszerzyć kompetencje komórkom kontrolującym powołanym przy ARiMR i ARR do kontrolowania pomiarów mięsności w ubojniach tzw. „niezależna ocena półtusz” i innych parametrów związanych z zapłatą za płody rolne.
13. Rozszerzyć regulacje prawne dotyczące zapłaty za odebrany towar, tak jak w przypadku rolników ryczałtowych.
14. Wprowadzenie odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną takie jak: bobry, gawrony, kormorany i wilki.
15. Zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych.
16. Wprowadzenie sprzedaży bezpośredniej.
17. Pomoc sadownikom w uregulowaniu rynków owoców i warzyw.

Fot. Powiat Pilski

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group