Asta Video Fest

Oświadczenie IGPW w sprawie lotniska

22.01.2015   Autor: Redakcja
---

Otrzymaliśmy oświadczenie Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski w sprawie pilskiego lotniska. Oto jego treść:

Rada Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski działając w imieniu środowisk gospodarczych, przedsiębiorców, członków izby oraz działając na rzecz rozwoju gospodarczego subregionu pilskiego, w kontekście decyzji Rady Powiatu Pilskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania terenów pilskiego lotniska na rzecz Skarbu Państwa, wyraża głębokie zaniepokojenie trybem podejmowania kluczowych decyzji dla rozwoju subregionu. Zdaniem środowisk gospodarczych skupionych w ramach Izby działania tego rodzaju niosą szkodliwe skutki dla dalszej współpracy na linii komunikacji samorządu lokalnego ze społeczeństwem. Jesteśmy zaskoczeni formą podejmowania tak istotnych dla regionu i jego kondycji gospodarczej decyzji, które w tak głęboki sposób oddziałują na jego wiarygodność. Przedmiotowa decyzja i tryb jej podjęcia stanowi zaskoczenie w szczególności z uwagi na brak przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych oraz jej sprzeczność z przyjętą przez Powiat Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego do roku 2025. Ustalenie tej strategii i przyjęcie jej celów było konsultowane z ponad 100 osobami, firmami i instytucjami w szczególności z Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski i jej członkami. Zmiana wymaga zatem odpowiednich konsultacji i informacji dla podmiotów, które zaplanowały swój rozwój i inwestycje w oparciu o ten dokument.
W związku z powyższym, działając na podstawie wniosków przedsiębiorców w interesie rozwoju całego regionu Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski apeluje o ponowne przeanalizowanie możliwości podjęcia działań w celu zachowania charakteru lotniczego pilskiego lotniska oraz przede wszystkim podjęcia publicznej debaty w przedmiotowym temacie.
Apelujemy o współpracę wszystkich szczebli władz samorządowych i administracji państwowej w celu zachowania funkcji lotniczej tego terenu i doprowadzenie do certyfikacji lotniska.

Rada Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski

Przeczytaj więcej o: lotnisko, IGPW, żentkowski,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group