Uwaga, straż kontroluje

16.10.2014   Autor: Redakcja
---

Straż Miejska w Pile w najbliższym czasie przeprowadzi kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. -  Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie prawidłowości wykorzystania odpadów, jako paliwa - mówi Wojciech Nosek, komendant Straży Miejskiej w Pile.  - Ma to związek z tym, że coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla jest spalanie w domowych piecach różnego rodzaju odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwach domowych.

Obowiązujące przepisy zezwalają na wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów jako paliwo, ale ta lista jest ograniczona. Czym zatem wolno palić w piecach?

- odpadową masą roślinną;
- odpadami z gospodarki leśnej;
- odpadami kory i korka;
- trocinami, wiórami, ścinkami z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych;
- odpadami z kory;
- opakowaniami z papieru i tektury;
- opakowaniami z drewna;
- drewnem, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi;
- papierem i tekturą, o ile nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi;
- odpadami ulegającymi biodegradacji, kartony.

Obowiązek kontroli narzuca ustawa, która daje  m.in. włodarzom miast i gmin, a za ich pośrednictwem strażom gminnym kilka uprawnień. Strażnicy mają więc prawo do:

- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części,  na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

A jakie są kary za niepodporządkowanie do przepisu o kontroli? Nawet 3 lata pozbawienia wolności

Przepisy przepisami, ale najważniejszy jest tu zdrowy rozsądek i świadomość, że to co wrzucimy do pieca spali się, ale resztki tego spalania wdychać będziemy my sami.

fot. rozmaitosci

 

Przeczytaj więcej o: straż miejska, palenie, kontrole, piece,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group