Nie pal śmieci - dbaj o środowisko

07.10.2013   Autor: Redakcja
---

Rozpoczął się okres jesienno-zimowy, a wraz z nim potrzeba ogrzewania naszych domów i zakładów pracy. Podstawowym nośnikiem energetycznym jest węgiel, gaz bądź energia elektryczna. Niestety, zbyt często pod „cichym przyzwoleniem” społecznym powyższy nośnik energetyczny jest wypierany przez odpady, spalane w przydomowych paleniskach (piecach).

„Sprawca” swoim czynem wprawia się w przeświadczenie, że załatwił dwa problemy jednocześnie. Po pierwsze, wkładając do paleniska np. plastikową butelkę nie będzie musiał wynosić jej na zewnątrz budynku, aby wyrzucić ją do pojemnika na surowce wtórne. Po drugie, zaoszczędził „trochę” grosza na węglu, który wykorzystuje do ogrzewania mieszkania.

Wprowadzanie do powietrza niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, pyłów i gazów, pochodzących z domowych pieców, nazywane jest niską emisja. Przyczyn tego zjawiska jest kilka:
- przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze,
- urządzenia nieprzystosowane do spalania odpadów,
- spalanie odpadów, zawierających duże ilości niebezpiecznych związków chemicznych (opony samochodowe, tworzywa sztuczne, lakierowane meble, itp.),
- niska jakość zakupionego węgla (niska kaloryczność węgla).

W trakcie spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach wydzielane są m.in. takie związki, jak:
- tlenki węgla, siarki i azotu,
- związki chloru i fluoru,
- metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom,
- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i węglowodory alifatyczne,
- dioksyny i furany,
-  pyły.

Powyższe związki przenikają do organizmu ludzi, powodując szereg chorób takich, jak: bóle głowy, alergie, choroby układu oddechowego i krążenia, wątroby, niedotlenienie, mutacje DNA, i inne.

Za spalanie odpadów w miejscach i urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu grożą sankcje karne, określone przepisami prawa, m.in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczeniach.

Źródło: Dorota Strugała, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Piły, specjalista ds. polityki informacyjnej.

Zdjęcie: planowo.pl

Przeczytaj więcej o: pila, smieci, zatrucie, ogrzewanie, palenie, piec,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group