Idealny czas dla przyszłych inżynierów - RUSZYŁA REKRUTACJA NA STUDIA  

10.06.2022   Autor: Redakcja
---1108

Nieprzerwanie od wielu lat, pracodawcy poszukują dobrze wykształconych inżynierów. Dlatego też w TOP 10 piramidy zawodów, są właśnie profesjonaliści po kierunkach inżynierskich. Trend ten doskonale rozumie Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, która kształci na studiach specjalistów m.in. z zakresu: budownictwa, elektrotechniki, mechaniki i budowy maszyn oraz transportu.  

STUDIA + WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM = ŚWIETNIE PRZYGOTOWANY PRACOWNIK  

Uczelnia doskonale wie, że właśnie takie połączenie jest gwarancją sukcesu na rynku pracy. Pracodawcom zależy na dobrze wykszatłconym inżynierze, który ma już praktykę w konkretnym zawodzie, a Uczelnia chce mieć pewność, że kształci zgodnie z potrzebami i wymaganiami rynku pracy.  

Idealnie sprawdza się tu model STUDIÓW DULANYCH, który ANS w Pile z sukcesem prowadzi od wielu lat na wszystkich kierunkach inżynierskich. Partnerami ANS w Pile jest ponad 40. firm m.in.: Signify, SeaKing Poland, czy Hydro. Ich przewagą nad tradycyjnym modelem studiów jest to, że w chwili ich podjęcia student kierowany jest do konkretnej firmy, traktowany jest jak pracownik - zyskuje takie same prawa, ale i obowiązki, uczestniczy w specjalistycznych projektach branżowych, otrzymuje wynagrodzenie. Zyskuje również firma, która zdobywa przeszkolonego pracownika, dostosowanego - już w trakcie studiów, do wymogów pracodawcy.  

INWESTYCJA W NOWOCZESNĄ BAZĘ I NOWE SPECJALNOŚCI STUDIÓW 

Dla doskonalenia umiejętności przyszłych inżynierów, rozwija się wciąż modernizowane zaplecze laboratoryjne i wykładowe. Dzięki inwestycjom Uczelni, specjalistyczna baza poszerzona została o laboratoria: materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej, logistyki transportu, hydrauliki i pneumatyki. W 2020 roku, otwarty został nowy budynek dla kadr inżynierskich. W budynku pojawiły się nowe sprzęty m.in. w: laboratorium inżynierii produkcji, laboratorium silników i metrologii, pracowni wytrzymałości materiałów. Doposażona została także stacja kontroli pojazdów oraz hamownia silnikowa. To doskonałe uzupełnienie bazy Katedry Inżynierii Mechanicznej i Katedry Transportu. Zyskały jednak wszystkie kierunki inżynierskie.  

- Mamy bardzo dobrze wyposażone laboratorium sterowników programowalnych. Nowoczesne sterowniki wyposażone są w panele dotykowe, układy sterowania napędami, czy też oprogramowanie Factory I/O, które pozwala na zaprogramowanie modelu rzeczywistego procesu produkcyjnego na fizycznym sterowniku PLC. Dzięki współpracy z firmą Hydro Extrusion Poland, pracownie wyposażone zostały w stanowiska laboratoryjne, które wiernie odzwierciedlają systemy sterowania stosowane w przemyśle – podkreśla Paweł Szubert, Kierownik Katedry Elektrotechniki, w której już niedługo pojawi się nowa specjalność  - ELEKTROMOBILNOŚĆ.  

- Na tej specjalności, zajmiemy się takimi zagadnieniami jak: napędy elektrycznych środków transportu, układy elektryczne i elektroniczne w elektromobilności, systemy pomiarowe, rozwiązania konstrukcyjne. Chcemy skupić się na szerokim spectrum pojęcie elektromobbilność  - od rozwiązań bezzałogowych, poprzez jednoosobowe środki transportu, po środki transportu masowego, które wykorzystują napęd elektryczny – dodaje Kierownik Katedry Elektrotechniki.  

Wszystkie te działania mają jeden cel  - tworzenie nowych możliwości praktycznego kształcenia przyszłych inżynierów, którzy współtworzą rozwój innowacyjnej gospodarki regionu.  

CIEKAWE PERSPEKTYWY ZAWODOWE  

Warto podkreślić, że inżynierowie są wchłaniani przez rynek pracy od razu po ukończeniu studiów, a ich ścieżka kariery zawodowej i co za tym idzie – atrakcyjne wynagrodzenie, to dodatkowe atuty ukończenia kierunków ścisłych. Należy więc poważnie rozważyć rekrutację na studia inżynierskie w ANS w Pile, tym bardziej, że droga inżyniera nie jest zarezerwowana tylko dla mężczyzn. Takie kierunki jak budownictwo i transport, są coraz częściej wybierane także przez kobiety, które bardzo dobrze odnajdują się w naukach ścisłych.  

Jeżeli jednak ktoś nie wiąże przyszłości z naukami ścisłymi, to Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, oferuje pełną paletę studiów na kierunkach ekonomicznych, humanistycznych – w tym filologii, pedagogice i kryminalistyce z kryminologią, jak również medycznych – fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz dodatkowo kosmetologia.  

Rekrutacja on-line na studia w ANS w Pile trwa. Wszystkie szczegóły znaleźć można na  www.ans.pila.pl w panelu STREFA KANDYDATA.  

opr. i fot.  ANS im. Stanisława Staszica w Pile

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group