Szczepienia dla ukraińskich dzieci [UKR]

22.04.2022   Autor: Artur Maras
3445---223
Ministerstwo Zdrowia zachęca uchodźców do bezpłatnych szczepień ochronnych dla dzieci z Ukrainy zgodnych z polskim kalendarzem szczepień obowiązkowych. Lekarze podkreślają, że szczepienia te są niezbędne do tego, aby nie wróciły takie choroby jak krztusiec czy odra.  
 
Polską granicę przekroczyło dotąd ponad 2 mln 800 tys. ukraińskich uchodźców. Do Piły dotarło ich około 2 tysięcy. Trudno dokładnie określić, ile jest wśród nich dzieci.  

- Jeżeli chodzi o liczbę dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, może ich być w przedziale 400 a 600 - mówi Bartosz Mirowski z biura prezydenta Miasta Piły.  
 
I to właśnie osoby do 19 roku życia z Ukrainy, które przekroczyły granicę po 24 lutego mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych.  
 
- To są szczepienia, które są obowiązkowe dla dzieci urodzonych w Polsce. Są one w kalendarzu szczepień, natomiast z rozmów lekarzy z obywatelami Ukrainy wynika, że przyjeżdżając do nas te dzieci nie są szczepione i nie mają odporności na te choroby - tłumaczy Marta Żbikowska-Cieśla, rzecznik poznańskiego oddziału NFZ. 
 
Mowa tu m. in. o odrze, różyczce, błonicy, krztuścu czy WZW B. Jak podkreślają lekarze, choroby te udało się opanować w Polsce właśnie dzięki szczepieniom.  
 
- Jest to zdobycz cywilizacji i większość lekarzy pracujących w krajach, w których stopień wyszczepienia jest wysoki, czyli zabezpieczający odporność populacyjną, my się z tymi chorobami w zasadzie nie spotykamy. To są pojedyncze przypadki, kiedy kto przyjedzie z zagranicy, z terenu, gdzie te choroby występują - wyjaśnia lek. med. Maciej Osiecki, pediatra i ordynator oddziału dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Pile. 
 
I jednocześnie był nieszczepiony lub odporność na tę chorobę wygasła... 
 
Część zachodnia, okolice Lwowa czy Kijowa to te dzieci są zaszczepione - mówi pediatra z Piły Adam Gronowski.
 
Jednak im dalej na wschód, tym z poziomem wyszczepienia gorzej. Doktor Gronowski zaszczepił już kilkunastu ukraińskich pacjentów.  
 
- Dość sporo problemów organizacyjnych, ponieważ aby szczepić te dzieci, musimy znać ich przeszłość, jakimi szczepionkami. Często rodzice nie posiadają żadnych dokumentów. Trzeba po prostu tego dochodzić w jaki sposób szczepić - dodaje lekarz.  
 
Szczepienia z obowiązkowego kalendarza, póki co nie są obowiązkowe dla obywateli Ukrainy. Stanie się tak, jeśli zostaną oni w Polsce dłużej niż trzy miesiące.  

***
Міністерство здоров’я запрошує біженців до безплатних щеплень для дітей з України, згідно із польським графіком щеплення. Лікарі підкреслюють, що щеплення потрібні для того, щоб не повернулися такі хвороби як коклюш або кір.


Польський кордон перетнули понад 2 млн 800 тисяч українських біженців. До Піли приїхали приблизно 2000. Важко ретельно зазначити скільки серед них дітей.
- Якщо мовити про кількість дітей у віку від дитячого саду до шкільного віку, може їх бути 400- 600 – говорить Бартош Міровскі представник президента міста Піли.

І то особи до 19 року життя з України, які перетнули кордон після 24 лютого, можуть скористатися з безплатних щеплень.

- То щеплення, які є обов’язковими у Польщі. Вони є за графіком щеплення, але з розмови лікарів з громадянами україни виходить, що приїхали діти які не були защеплені і не мають відпорності на ті хвороби - пояснює Марта Жбіковська- Цесла, речник познаньського відділу NFZ.

Річ ідеться про кір, краснуха, дифтерії, коклюш. Як підкреслюють лікарі, хвороби ті вдалося опанувати в Польщі завдяки щепленням.

- То є досягнення людської цивілізації і більшість лікарів які працюють в країнах де є високий рівень щеплення, чи забезпечує зміцнення популяризації, ми з тими хворобами не зустрічаємось. Тільки в поєдинчих випадках, коли то приїжджає з за кордону, з місця де ті хвороби з’являються – пояснює лікар Мачей Осєцкій, педіатр, ординатор дитячого відділення Районного Госпіталю в Пілі.

І тим часом був не щеплений, або імунітет на ту хворобу вже скінчився…

- Частина заходу, околиці Львова чи Київа, ті діти щеплені - підтверджує педіатр, лікар Адам Гроновскі.

Однак, чим далі на схід, тим рівень щеплення гірший. Лікар Гроновскі защепив вже кількох українських пацієнтів.

- Дуже проблем організаційних, бо щоб провести щеплення тих дітей, ми повинні знати їх попередні щеплення. Часто батьки не мають жодних документів. Треба буде здогадатися як защепити - додав лікар.

Щеплення за графіком, наразі не обов’язкові для громадян України. Так буде лише тоді, якщо вони затримаються довше ніж на три місяці.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group