Wsparcie dla jazzmanów z Ukrainy [RUS]

25.03.2022   Autor: Mateusz Manthai
2756---228
Chodzieskie Warsztaty Jazzowe pomagają artystom z Ukrainy. Powstał specjalny fundusz na rzecz odbudowy tamtejszej sceny muzycznej po wojnie.  
 

Od początku wojny na Ukrainie do naszego kraju uciekło ponad 2 miliony uchodźców. Wśród nich są także Anastasija Litviniuk i Igor Hnydyn – muzycy jazzowi współpracujący z chodzieskimi Warsztatami Jazzowymi. Małżeństwo wyjechało z Ukrainy pierwszego dnia wojny – 24 lutego. 

– Nie wierzyliśmy w to, ale ustaliliśmy, jak tylko jakaś rakieta spadnie na Kijów to od razu wyjeżdżamy. To był znak, kiedy rano się obudziłam i zobaczyłam, że tak się stało. W ciągu godziny spakowaliśmy rzeczy i wyjechaliśmy - opowiada Anastasija Litviniuk, muzyk jazzowy z Ukrainy.

Wyjechali nie wiedząc co będzie dalej. Po drodze mijali kolumny wojska. Trafili do Warszawy. Tam postanowili, że będą pomagać swoim rodakom. Zorganizowali kilka transportów humanitarnych. Jeździli na granicę, aby wspierać Ukraińców.  

– Zabieraliśmy dzieci, które były w trudnej sytuacji, np. Kobieta i 3 małych dzieci. Zabieraliśmy ich z granicy i pomagaliśmy im znaleźć mieszkanie w Polsce - mówi Igor Hnydyn, muzyk jazzowy z Ukrainy. Anastasija i Igor współpracują z chodzieskimi Warsztatami Jazzowymi od 14 lat. W tym czasie miasto odwiedziło blisko 400 muzyków z Ukrainy. Aby im pomóc, powstał specjalny fundusz. Pieniądze zgromadzone na koncie będą wynagrodzeniem za koncerty dla artystów jazzowych zza wschodniej granicy.  

– Po wojnie będziemy odbudowywać tę scenę jazzową. Nie wiem, czy uda nam się 5, 10 czy 20 koncertów zrobić w różnych miastach, ale na pewno będzie to ważne, aby ci muzycy mogli już za granie dostawać pieniądze - zapewnia Marcin Kita, dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury. 

W serwisie YouTube pojawi się specjalny kanał poświęcony muzykom z Ukrainy. Będą mogli pokazywać tam swoje projekty. W akcję “ChoJazz Ukraina” włączyli się artyści z Polski i zagranicy. Także tegoroczne Warsztaty Jazzowe odbędą się pod hasłem odbudowy ukraińskiej sceny muzycznej po wojnie.  

***
Ходежские джазовые мастер-классы ,помогают артистам из Украины. Организован специальный фонд на поддержку восстановления тамошней музыкальной сцены после войны.
С начала войны на Украине, в нашу страну убежало более 2 миллионов беженцев. Среди них есть так же Анастасия Литвинюк и Игорь Гныдын - джазовые музыканты сотрудничают с ходежскими Мастер - классами Джазовыми. Супруги выехали из Украины в первый день войны - 24 февраля.

- Мы не верили в это, но решили , как только одна из ракет упадет на Киев , то сразу уезжаем. Это был знак, когда утром я проснулась и увидела, что так и произошло. В течении часа собрали вещи и уехали - отвечает Анастасия Литвинюк, джазовый музыкант из Украины.

Анастасия и Игорь, сотрудничают с ходежскими Мастер - классами Джазовыми уже 14 лет. За это время посетило город около 400 музыкантов из Украины. Чтобы им помочь , образовался специальный фонд . Деньги скопившиеся на счету, будут распределены как вознаграждение за концерты для артистов с востока.

- После войны будем восстанавливать джазовую сцену . Не знаю , удастся ли нам 5, 10 или 20 концертов дать в разных городах, но наверняка это будет важно, чтобы те музыканты за гранью, могли получать деньги - уверяет Мартин Кита, директор Ходежского Дома Культуры.

На платформе YouTube появится специальный канал, посвященный музыкантам из Украины. Они смогут показывать там свои проекты. В акции "ChoJazz Ukraina" подключились артисты из Польши и заграницы. Так же Мастер - классы Джазовые в этом году пройдут под лозунгом восстановления украинской музыкальной сцены после войны.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Najnowsze
Pilne
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group