Exalo Drilling po kontroli NIK. Liczne nieprawidłowości i strata 21,5 mln zł

07.10.2021   Autor: Redakcja
1996---53
Ponad 21,5 mln złotych - na tyle Najwyższa Izba Kontroli oszacowała straty zagranicznej spółki EXALO Drilling SA należącej do PGNiG. Spółka ta ma swoją siedzibę w Pile. 

Kontrolerzy NIK sprawdzali operacje zagraniczne spółki oraz nadzór właścicielski. 

- Sposób sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, choć był zgodny z przepisami powszechnie obowiązującymi, nie był jednak w pełni skuteczny - czytamy w komunikacie Najwyższej Izby Kontroli. 

EXALO Drilling SA powstała w 2012 r. w wyniku konsolidacji pięciu spółek: PNiG Kraków SA, PNiG NAFTA SA w Pile, PNiG JASŁO SA, PN „Diament” sp. Z o.o. oraz ZRG Krosno sp. z o.o. Posiada też trzy spółki zależne, w tym dwie poza granicami Polski: na Ukrainie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz osiem oddziałów zagranicznych: w Kazachstanie, Pakistanie, Libii, Ugandzie, Egipcie, Czadzie, w Czechach i na Słowacji. 

- Działalność EXALO Drilling SA była dotknięta problemami wynikającymi z faktu, iż spółki ją tworzące znajdowały się w różnej sytuacji oraz kondycji finansowej. Problemy te dotyczyły m.in.: skali i efektywności działalności zagranicznej, sposobu zarządzania jednostkami zagranicznymi, realizowania nierentownych kontraktów i błędów formalnoprawnych w działaniu oddziałów - informują kontrolerzy. 

I to właśnie zagraniczne - w ocenie NIKu nierentowne - inwestycje miały pogrążać spółkę. Do kłopotów przyczyniły się też problemy kadrowe, np. podwójne zatrudnianie na tym samym stanowisku w oddziałach w Arabii Saudyjskiej i w Kazachstanie oraz nieprawidłowości w finansowaniu pracowników w Pakistanie. 

- Na sytuację spółki wpływ miały niepowodzenia w ekspansji zagranicznej. W 2018 r. zakończyły działalność trzy oddziały zagraniczne EXALO Drilling SA: w Gruzji, na Litwie i w Etiopii, które od 2013 i 2014 r. nie prowadziły działalności operacyjnej w zakresie prac wiertniczych, rekonstrukcyjnych i serwisowych. Wielokrotne próby poszukiwania zleceń w tych rejonach nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z brakiem perspektyw na dalsze prowadzenie działalności, oddziały te zostały zlikwidowane. W trakcie kontroli prowadzone były prace nad wyrejestrowaniem i likwidacją oddziałów: w Egipcie, Ugandzie, na Słowacji oraz w Libii - czytamy dalej w raporcie NIK.
- Na rynku kazachskim EXALO Drilling SA nie realizowała w 2019 r. żadnego kontraktu, co związane było z sytuacją rynkową w tamtejszym obszarze (m.in. wpływ na nią miało: znaczące obniżenie ilości przetargów na wiercenia nowych otworów, wzrost konkurencji związany z ekspansją chińskich firm, a także dość niski poziom cen ropy naftowej) - czytamy dalej. 

To właśnie w kazachskiej spółce było najwięcej nieprawidłowości, a w latach 2015–2020 większość oddziałów zagranicznych ponosiła straty.

CAŁY RAPORT NIK MOŻNA ZNALEŹĆ TU 

Wnioski pokontrolne trafiły zarówno do PGNiG jak i Exalo. Pilska spółka nie zgadza się z szacunkami kontrolerów. 

- Exalo Drilling S,A, nie zgadza się ze stwierdzeniem NIK, jakoby suma „skutków finansowych nieprawidłowości” powstałych w związku z działalności na rynkach zagranicznych wyniosła łącznie ponad 21,5 mln złotych. Kwalifikowanie jako straty spornych należności z tytułu zobowiązań podatkowych w Republice Kazachstanu jest naszym zdaniem nieuzasadnione - czytamy w komunikacie nadesłanym przez spółkę Exalo Drilling. 

Spółka zapewnia, że podejmuje działania formalno-prawne, których celem jest odzyskanie należności od jednego z kazachskich kontrahentów. Podjęła też czynności, aby odzyskać wadliwie naliczone i nienależnie wypłacone świadczenia pracownikom oddziału w Pakistanie.

- Niezależnie od powyższego Exalo Drilling S.A. wykonując zobowiązanie wynikające z wniosków sformułowanych przez NIK w wystąpieniu pokontrolnym, podejmuje szereg działań, których celem jest między innymi poprawa skuteczności kontroli wewnętrznej w Exalo Drilling SA, w tym monitoringu działalności oddziałów zagranicznych spółki, jak i wzmocnienie nadzoru nad spółkami z Grupy Kapitałowej Exalo Drilling.
Odpowiednie działania ukierunkowane na optymalizację i zwiększenie skuteczności nadzoru podejmuje również właściciel Exalo Drilling – PGNiG SA. Należy przy tym podkreślić, że w wystąpieniu pokontrolnym NIK stwierdziła, że sposób sprawowania nadzoru właścicielskiego przez PGNiG był prowadzony zgodnie z przepisami prawa. Prowadzone działania dotyczą zatem dotyczące uszczegółowienia obowiązujących procedur wewnętrznych
- czytamy dalej w komunikacie. 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group