Zmiany w pracy zdalnej?

24.05.2021   Autor: News 4Media
---1573
12 dni w roku na pracę zdalną na wniosek pracownika czy zwrot kosztów za wykorzystywany internet i prąd w domu - między innymi takie zapisy znalazły się w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Właśnie ruszyły konsultacje społeczne w tej sprawie.

Od ponad roku wiele firm czy instytucji korzysta z możliwości pracy zdalnej. Obecnie regulowana jest ona wyłącznie na podstawie tzw. ustawy covidowej z marca 2020 roku. Zgodnie z przepisami, które się w niej znajdują, pracodawcy mogą wysłać swoich pracowników na pracę zdalną w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także do trzech miesięcy po ich ustaniu. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tą formą wykonywania czynności zawodowych, ministerstwo zdecydowało o wprowadzeniu jej na stałe do przepisów Kodeksu pracy.

Wprowadzone zmiany obejmą wszystkich pracowników i pracodawców, do których zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa pracy. Co zostanie zawarte w nowelizacji?
Główne rozwiązania zawarte w projekcie:
praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania,
• pracodawca będzie zobowiązany:
- dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy z domu,
- pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (przede wszystkim związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją udostępnionych narzędzi, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych),
- zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy,
• praca zdalna będzie mogła być wykonywana z wykorzystaniem narzędzi własnych. W takim przypadku obie strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć porozumienie określające zasady ich wykorzystywania, pracownikowi będzie przysługiwał za to ekwiwalent (lub ryczałt) w wysokości ustalonej przez strony,
• na wniosek pracownika praca zdalna będzie mogła być wykonywana także w sposób okazjonalny (w wymiarze 12 dni w skali roku kalendarzowego),
• zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy zdalnej będzie oznaczało wyrażenie zgody na przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku.

Projekt jest przygotowany, skonsultowany z Radą Dialogu Społecznego. Wykorzystuje także doświadczenia zdobyte przy stosowaniu rozwiązań prawnych dotyczących telepracy i pracy zdalnej, którą wprowadziła specustawa covidowa. Dzisiaj kierujemy go do konsultacji ustawowych.” - poinformowała w środę wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek. Następnym krokiem będzie skierowanie projektu do Sejmu.
zdjęcie: iStock

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group