Radni powiatowi przyjęli budżet na rok 2017

23.12.2016   Autor: Paweł Różycki
---

11 milionów złotych - tyle w przyszłym roku zamierza przeznaczyć powiat pilski na inwestycje. Budowa sali gimnastycznej przy ośrodku szkolno - wychowawczym, remont 12 km dróg czy wsparcie dwóch szpitali, to najważniejsze z nich. Opozycja dopytywała za to o budowę hali sportowej przy ul. Wincentego Pola.

Ostatnia w tym roku sesja powiatu była sesją budżetową i to właśnie dyskusja nad finansami zajęła radnym najwięcej czasu. Budżet na rok 2017 jest przede wszystkim budżetem pro rozwojowym, w naszej ocenie sprawiedliwym dla całego powiatu. Inwestycje, które będziemy prowadzić dotykają właściwie prawie każdej gminy. Wśród wiodących inwestycji, ważną chociażby ze względu na aspekt społeczny, jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem do rehabilitacji – powiedział starosta pilski, Eligiusz Komarowski.

Sala gimnastyczna ma powstać przy ośrodku szkolno - wychowawczym w Pile przy ul. Śniadeckich. W 2017 roku dużą część budżetu mają zająć remonty i przebudowa dróg. Za niemal 3 miliony złotych zmodernizowana zostanie droga Kruszki-Kijaszkowo. Wsparcie mają otrzymać także szpitale w Pile i Wyrzysku. Zdaniem klubu PiS w tym przypadku mówimy jednak o zbyt małych kwotach. Radny Janusz Kubiak (Prawo i Sprawiedliwość) wskazywał na szybkie zużywanie się sprzętu szpitalnego. Z tego względu, zdaniem radnego, zarząd powiatu winien się zobowiązać do wyłożenia sumy większej aniżeli 500 tysięcy złotych.

Jak przekonywał na sesji skarbnik powiatu budżet został skonstruowany tak aby dawał jak największą możliwość sięgnięcia po środki zewnętrzne. Wydatki powiatu w 2017 roku zaplanowano na ponad 143 mln złotych, a dochody wyniosą 140 mln, co daje deficyt na poziomie 3 mln złotych. Projekt budżetu negatywnie ocenili radni Platformy Obywatelskiej. Mimo wielu rzeczy, które się w budżecie znalazły jednak sporo w budżecie na 2017 nie ma. Szczególnie nie ma budowy hali sportowej przy Wincentego Pola przy liceum – oznajmił radny Marian Martenka. Zdaniem opozycji odsunięcie tej inwestycji na lata 2019-2020 nie przysporzy Szkole Mistrzostwa Sportowego dodatkowych uczniów, którzy już dziś nie mają odpowiednich warunków do ćwiczeń. W projekcie miało także zabraknąć środków na przystosowanie szkół dla osób niepełnosprawnych oraz na ścieżki rowerowe.

Radni PO nie zgodzili się także z dalszym zadłużaniem powiatu. Starostwo planuje bowiem wyemitować obligacje. Emisję obligacji potwierdził skarbik powiatu. Powiat zaplanował w przyszłym roku emisje obligacji, obligacje będą długoterminowe. Jest to kwota 7 mln 700 tys. złotych i ona faktycznie zwiększy nasze zadłużenie, ale również pomoże w inwestycjach. Zadłużenie będzie rozłożone na lata 2024-2025 – powiedział Tomasz Pawłowski.

Ostatecznie Rada Powiatu w Pile przyjęła uchwałę budżetową na 2017 rok szesnastoma głosami za, pięciu radnych wstrzymało się od głosu.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group