Piła większa o pół hektara - po VIII Sesji RM

26.05.2015   Autor: Redakcja
---

We wtorek w Sali Miejskiej w Pile odbyła się VIII Sesja Rady Miasta Piły.

Na początku radni wspomnieli 25-lecie pierwszych wyborów samorządowych. Co wówczas o wyborach pisała nasza prasa? O tym można przeczytać TU. Mieli także możliwość zapoznania się z protokołem Nr I/90 z Sesji Rady Miejskiej w Pile z 7 czerwca 1990r. Radni minutą ciszy uczcili zmarłych samorządowców.

*

Przewodniczący Rady Miasta Rafał Zdzierela zaprezentował nowinkę dla tych, którzy zainteresowani są pracą urzędu. Już dziś można zamówić newsletter na adres swojej poczty internetowej. Aby to zrobić należy wejść na stronę urzędu, znaleźć zakładkę BIP, potem radę miasta.

*

W kolejnym punkcie radni wrócili do niedokończonego na poprzedniej sesji raportu na temat stanu bezpieczeństwa w Pile. Swoją działalnością podzielili się strażacy i policjanci. Przy okazji radni po raz kolejny rozpoczęli dyskusję o dopalaczach i sposobie rozwiązania problemu z dostępnością do nich. I po raz kolejni doszli do wniosku, że najważniejsza jest profilaktyka.

W kolejnym punkcie radni radzili nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Piły za 2014 rok. Po obszernej prezentacji skarbnik miasta radni przyjęli projekt przy jednym głosie wstrzymującym się.

Chwilę później radni zajęli się projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piły za 2014 rok. Uchwałą została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

W 8 punkcie obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Piły do zaskarżenia Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. W projekcie czytamy m.in., że Rada postanowiła "Wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr 8/445/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2015 r. stwierdzającej nieważność uchwały Nr VI/71/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Piły na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Miasta Piły." RIO podważyło bowiem prawo do udzielania takich dotacji przez gminę.  Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Następne były: projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła praz Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła, dzięki którym młodzież ma szansę na pieniądze z kasy miasta. Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

W kolejnych  punktach radni zajmowali się projektami uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Leszkowa, ul. Dąbrowskiego, Kamiennej, Młynarskiej, Promiennej, Ofiar Katynia i Wybickiego. Te uchwały również zostały przyjęte przez radę.

Następnie radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi". W uzasadnieniu czytamy, że "Po przeszło dwóch latach funkcjonowania Związku postanowiono, opierając się na zdobytym doświadczeniu, usprawnić funkcjonowanie Związku poprzez przyjęcie jego nowego statutu. Konieczność podjęcia nowego statutu Związku wynika również z dużej ilości nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...), dokonanych od dnia rejestracji Związku przez ustawodawcę." Uchwała przyjęta jednomyślnie.

Pod koniec sesji radni zadecydowali o wyrażeniu zgodny na przejęcie przez Piłę nieruchomości od gminy Ujście. W ten sposób Piła powiększyła swoją powierzchnię o prawie pół hektara.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group