Co kandydaci chcą zrobić dla Zamościa?

10.04.2015   Autor: Redakcja
---

W niedzielę, 12 kwietnia mieszkańcy pilskiego Zamościa wybiorą następcę w Radzie Miasta Piły zmarłego 6 stycznia Franciszka Jeżewskiego.

O miejsce ubiegać się będą: Przemysław Gawroński, Ludmiła Jeżewska, Tadeusz Krupa, Zenon Kułaga i Tomasz Słoboda.

Aby ułatwić wyborcom decyzję zadaliśmy kandydatom trzy takie same pytania:
1. Jakie są trzy priorytety Pani/Pana, jako radnego na Zamościu?
2. Jak Pani/Pan wyobraża sobie współpracę z radą miasta, w której Platforma Obywatelska ma bezwzględną większość?
3. Jakie są najważniejsze sprawy do załatwienia przez radę w całej Pile?

***

gawroński

PRZEMYSŁAW GAWROŃSKI

Ad 1.

1. Aktywizowanie mieszkańców osiedla.
Codzienne problemy i sprawy mieszkańców osiedla Zamość zostały zapomniane przez radnych Rady Miasta Piły. W budżecie obywatelskim na rok 2015 nie ma ani jednej inwestycji, która dotyczyłaby mieszkańców ul. Podchorążych, Kusocińskiego, Andersa, Kadetów... Uważam, że rolą radnego jest ciągły kontakt z wyborcami i aktywizowanie ich do działania.
2. Miejsce pobytu dla dzieci i młodzieży
Osiedle Zamość jest osiedlem dynamicznie rozwijającym się. Na tym terenie brakuje miejsca dla dzieci i młodzieży, gdzie młodzi ludzie mogliby spędzić czas wolny i spotkać się z rówieśnikami. Moim priorytetem jest utworzenie świetlicy środowiskowej w budynkach, które należą do zasobów gminy. Dzieci i młodzież uczestnicząca w takich zajęciach świetlicowych, pod opieką wykwalifikowanych wychowawców, z pewnością opuściłaby klatki schodowe i inne miejsca, w których obecnie się gromadzi.
3. Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego.
Na osiedlu Zamość gołym okiem widać miejsca, których obecny stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Dotyczy to zarówno dróg wewnętrznych (dojazdowych), jak i chodników. Moim zadaniem będzie zgłoszenie do realizacji nie cierpiących zwłoki inwestycji drogowych, w obrębie ulicy Kusocińskiego, Kadetów, Podchorążych i Andersa.

Ad 2.

Współpraca między poszczególnymi radnymi to nie konieczność lub dobra wola a obowiązek. Radni muszą dbać o interesy całej miejskiej społeczności a nie jedynie reprezentowanej formacji politycznej. Znam się niemal ze wszystkimi radnymi obecnej rady miasta i wiem, że są to ludzie rozsądni, doskonale przygotowani do pełnienia swojej roli. Nie obawiam się tego problemu.

Ad 3.

1) racjonalna ocena i poparcie inicjatyw przygotowanych przez Urząd Miasta w zakresie Obszarów Strategicznej Interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2015 -2020. Jednym słowem, jak najwięcej środków unijnych w
nowej perspektywie finansowej dla naszego miasta.
2) wspieranie i propagowanie idei samorządności zwłaszcza wśród młodzieży i środowisk seniorskich;
3) przeprowadzanie miejskich inwestycji zgodnych z wolą i oczekiwaniem mieszkańców miasta. Mają temu służyć częste i wyczerpujące poruszane tematy, spotkania z pilanami.

Przemysław Adam Gawroński, na co dzień zastępca dyrektora Gabinetu Starosty Starostwa Powiatowego w Pile. Doświadczony samorządowiec i aktywny działacz społeczny na osiedlu Zamość. Wydatnie wspiera i działa w różnorodnych instytucjach dobroczynnych na tym terenie. W dniu wyborów kończy 31 lat.

***

jeżewska

LUDMIŁA JEŻEWSKA

Ad 1.

Zakończone wczoraj spotkanie z mieszkańcami osiedla utwierdziły mnie w przekonaniu, że sprawy z którymi ubiegam się o mandat radnej Rady Miasta Piły są słuszne:
- Będę podejmować starania pozwalające na uregulowanie skomplikowanej sytuacji własnościowej terenów położonych na ternie naszego osiedla. Takie działanie w kolejnym etapie pozwoli na remonty dróg dojazdowych, wewnętrznych i parkingów na terenie naszego osiedla.
- Będę zabiegać o stworzenie na naszym osiedlu placów zabaw, siłowni zewnętrznych i elementów architektury również za pośrednictwem budżetu obywatelskiego. Pozwoli to nam na lepszą integrację i współdziałanie na rzecz naszego osiedla.
- Będę lobbować na rzecz dalszej przebudowy ul. Bydgoskiej (np. budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Kusocińskiego. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców, zwiększy przepustowość i komfort jazdy kierowców.

Ad 2.

Startuję z poparciem Platformy Obywatelskiej i prezydenta Piotra Głowskiego. Ten fakt oznacza, że będę miała realny wpływ na stanowienie lokalnego prawa oraz budżetu miasta. Oznacza to również, że w obecnej sytuacji personalnej będę mogła znacznie skuteczniej niż pozostali zabiegać o sprawy mieszkańców naszego osiedla.

Ad 3.

Prezydent Głowski wspierany przez radnych Platformy Obywatelskiej przygotował taki pakiet inwestycji, że wymienienie tylko kilku z nich pokazywałoby fragmentaryczny obraz zmian, jakie czekają Piłę w najbliższych latach. Popieram go w całej rozciągłości.

Od 1984 roku jest mieszkanką Piły. Do 2002 roku pracowała jako wykładowca w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej, a od 2000 roku podjęła pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Jest również tłumaczem dyplomowanym języka rosyjskiego. Przez Radę Naukową WOSS została wyróżniona tytułem "Wychowawca Młodzieży". W 2007 roku studenci PWSZ wyróżnili Ludmiłę Jeżewską tytułem "Wychowawca Roku". W latach 1990-2009 przewodniczyła Pilskiemu Stowarzyszeniu Kobiet "Rodzina Wojskowa". W dalszym ciągu pracuje społecznie, obecnie jako wiceprezes Stowarzyszenia PRO-SENIOR, gdzie pomogła między innymi w uzyskaniu przez to Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Pozwala to na finansowe wspomaganie potrzebujących.

***

krupa

TADEUSZ KRUPA

Ad 1.

W radzie chcę się zająć sprawami, które są mieszkańcom najbliższe i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Przykład? Choćby wyjazd z osiedla, który jest w bardzo złym stanie, co może doprowadzić do różnych zdarzeń drogowych. Kolejną sprawą jest np. brak realizacji planu związanego z budową nowej drogi, która miała przebiegać bezpośrednio przez osiedle - od ul Kusocińskiego do ul. Podchorążych. Z tego, co się orientuję, w planach miasta ta droga "wisi" już od wielu lat i dotychczasowe władze nie podjęły tego tematu.
Spraw, z którymi borykają się mieszkańcy osiedla jest mnóstwo. Zależy mi przede wszystkim na wsłuchiwaniu się w problemy mieszkańców i przenoszenie ich na forum Rady...

Ad 2.

Gwarantuję współpracę ze wszystkimi, którzy będą chcieli poprawiać jakość życia mieszkańców Piły i zechcą pomagać w realizacji moich pomysłów, które rodzą się przy okazji wysłuchiwania głosów pilan. Z pewnością będę przeprowadzał swoje projekty z konsekwencją i liczę na to, że koledzy radni, bez względu na ich barwy polityczne, będą dobre pomysły popierać. Będę też próbował zaprosić do współpracy radnych powiatu, o ile temat będzie dotyczył spraw miasta.

Ad 3.

Przede wszystkim chcę postawić na pozyskiwanie dla Piły inwestorów, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy. Ważne dla mnie jest również zagospodarowanie pilskiego Zalewu i uruchomienie tam przystani z prawdziwego zdarzenia, dla uprawiających żeglarstwo i inne sporty wodne. Stawiam również na promocję miasta przez sport. Jak? Należy zwiększyć środki w budżecie na ten cel i powiększyć dotacje dla klubów sportowych.

Dla Tadeusza Krupy nie ma "politykierstwa", a liczy się konkretna praca... Bardzo ważna jest dla niego rodzina, szczególnie zaś wnuczęta (na zdjęciu przy banerze dziadka).

***

kułaga

ZENON KUŁAGA

Ad 1.

Jako priorytet stawiam przed sobą aktywację mieszkańców Zamościa i powołanie rady osiedla. Bardzo mi zależy na tym, aby najmniejsza jednostka samorządowa, jaką jest rada osiedla działała również na Zamościu, bo jestem zauroczony tym, co się dzieje na spotkaniach rady osiedla Podlasie. Wychodzę z założenia, że nic o nas bez nas i dlatego uważam, że mieszkańcy powinni mieć jak największą szansę współdecydowania o losie swojego osiedla. I powinni ją wykorzystywać.

Ad 2.

Oczywiście nie jest to łatwa sytuacja, ale uważam, że należy dążyć do współpracy ponad politycznymi podziałami. Jeśli są sprawy, a takich jest naprawdę wiele, które mają służyć wszystkim mieszkańcom, bez względu na ich poglądy, to powinniśmy współpracować i współdziałać na rzecz miasta. Mam doświadczenie w różnych radach i wiem, że takie działanie jest możliwe, potrzebne są tylko dobre chęci.

Ad 3.

Sprawą, którą uważam za bezwzględny priorytet jest poprawa jakości powietrza w Pile, bo jest ono fatalne. Przez 50 dni w roku w Pile przekraczane są normy jakościowe, a sytuacja pogarsza się z roku na rok i nic się z tym problemem nie robi. Źle jest na osiedlach, na których są bloki, a na osiedlach domków jednorodzinnych to już katastrofa. Praktycznie nie ma sposobu na ludzi, którzy palą w piecach śmieciami. Wystarczy spojrzeć na dym snujący się z kominów niektórych posesji - to zgroza. I nie ma systemu wspomagania tych, którzy np. chcą przejść na ogrzewanie ekologiczne. Sytuację w Pile pogarsza również rosnąca liczba samochodów, zatruwających powietrze. A z tego wszystkiego wynika wzrost zachorowań na nowotwory.

Chciałbym również mieć wpływ na budżet, bo ten temat nie jest mi obcy.

Zenon Kułaga jest emerytowanym wojskowym w randze generała, politykiem, samorządowcem. Był posłem na sejm, radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz radnym powiatu pilskiego.

***

słoboda

TOMASZ SŁOBODA

Ad 1.

I. Poprawa infrastruktury na osiedlu Zamość (chodniki, parkingi i poprawa bezpieczeństwa na drogach osiedlowych, głównie chodzi o najmłodszych, ustawianie ławek tam, gdzie ich brakuje - dla wygody przechodniów, ustawienie na osiedlach wielu koszy na śmieci).
II. Działania zmierzające do modernizacji i tworzenia nowych, bezpiecznych miejsc do wypoczynku i rekreacji.
III. Chciałbym także, by mieszkańcy osiedla Zamość mieli większy wpływ na to, jak zmienia się otoczenie, w którym mieszkają, żyją, pracują i odpoczywają. Osiedle stale się powiększa i rozbudowuje, przybywa nam nowych, młodych mieszkańców, którzy z pewnością mogą wnieść ciekawe rozwiązania i propozycje. Istnieje wiele sposobów na to, by skutecznie się komunikować i razem pracować nad wypracowaniem najlepszych rozwiązań. Jednym z takich narzędzi są konsultacje społeczne, bądź odtworzenie rady osiedla Zamość, która oprócz tego, że powinna być pomysłowa, to także skuteczna, otwarta na mieszkańców, konsekwentna i pracowita.

Ad 2.

Na kandydatów PO do Rady Miasta głosowało nieco ponad 30% wyborców. Dzięki nowej ordynacji wystarczyło to, aby faktycznie zdobyli zdecydowaną większość mandatów. Część radnych - celebrytów nawet nie przychodzi na posiedzenia. Warto zwiększyć liczbę radnych opozycji, aby mogli skuteczniej monitorować działania prezydenta i wprowadzać korzystne dla pilan projekty. Od lat mieszkam z żoną i dziećmi w bloku przy ul. Gen. Andersa i chcę reprezentować wszystkich mieszkańców mojego osiedla, niezależnie od ich przekonań politycznych. Chcę merytorycznie współpracować ze wszystkimi radnymi oraz władzami miasta.

Ad 3.

I. Najważniejsze jest tworzenie nowych miejsc pracy, gwarantujących godziwą płacę i bezpieczeństwo stałego zatrudnienia. Nowe chodniki cieszą oko, ale bez skutecznego pozyskiwania inwestorów, których w Pile brakuje, coraz więcej młodych osób będzie wyjeżdżało z naszego miasta.
II. Potrzebna jest zgodna współpraca z samorządem powiatowym. Pilsko-pilski konflikt, który zainicjował prezydent i jego podwładni nie służy nikomu. Mieszkańców nie powinno interesować czy biblioteka lub droga są miejskie czy powiatowe. Powinni widzieć efekty pracy samorządowców, a nie polityczne spory.
III. Remonty muszą być funkcjonalne. Przykład ulicy Kossaka czy 14 Lutego pokazuje, jak forma przyćmiła treść.

Tomasz Słoboda ma 37 lat. Mieszkam na osiedlu Zamość, przy ul. Gen. Andersa z żoną i dziećmi. Pochodzi z rodziny o tradycjach patriotycznych; jego wujowie w stopniach oficerskich służyli w Narodowych Siłach Zbrojnych, Brygada Świętokrzyska. Pracuje jako informatyk, obecnie na stanowisku dyrektora serwisu IT w prywatnej firmie informatycznej w Pile. Poza informatyką interesuje się historią i polityką. Jego motto życiowe brzmi: "Nie boję się ludzi myślących, boję się tych, którzy nie myślą wcale".

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group