Poseł nie chce likwidacji Domu

25.09.2014   Autor: Redakcja
---

Stanisław Chmielewski, poseł Platformy Obywatelskiej wystąpił do rady miejskiej i burmistrza Złotowa z apelem o to, aby nie likwidowano Domu Polskiego w Złotowie.

Oto treść apelu:

Dom Polski w Złotowie to miejsce-symbol, który potwierdza działania Polaków okresu między wojennego na rzecz zachowania polskości, ich wspólnych wysiłków i pracy organicznej ludzi, którzy nigdy nie utracili wiary w powrót Złotowszczyzny do Macierzy -  do Polski.

Nabycie tej nieruchomości w 1929 roku i utworzenie Szkoły Polskiej oraz siedziby V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech oraz Towarzystwa Szkolnego to bezpośredni wymiar działań podejmowanych przez Naszych Pradziadków, W działaniach tych Przewodnikiem dla Polaków był Ksiądz Patron dr Bolesław Domański, To on swoim życiem, działaniem doprowadził do wzmocnienia Polaków integrując Naszych przodków i wspierając ich działalność poprzez utworzenie polskiego banku ludowego oraz polskiej spółdzielni. Pragnę jeszcze raz podkreślić, że Nasi przodkowie zachowali polskość, bo działali wspólnie i budowali podstawy swojego życia. Zakup Domu Polskiego w Złotowie był ważnym i istotnym osiągnięciem umożliwiającym dalsze działania na rzecz integracji Naszych rodaków.

Mając te fakty w pamięci nie mogę pogodzić się z informacją- wyrażam nadzieję, że tylko medialną i to grubą przesadzoną - o zamiarze sprzedania Domu Polskiego przez władze Złotowa. Nieruchomość ta została zakupiona przez mieszkańców Złotowa na ich wspólne potrzeby, a dziś stanowi mienie komunalne Naszego miasta. W ten sposób realizowane jest przesłanie ludzi spod Znaku Rodła, że „Polak Polakowi bratem" i „Co dzień Polak Narodowi służy".
Dom Polski, w moim przekonaniu, musi i dziś jednoczyć wszystkich mieszkańców Złotowa w działaniach na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń Naszych polskich tradycji - zwłaszcza we współczesnej Europie, upamiętniać tych, którzy utrzymywali polskość Złotowszczyzny oraz pomagać w rozwoju dzisiejszych talentów Złotowian i mieszkańców okolicznych miejscowości.  Złotów - stolicę Powiatu Złotowskiego stać na pozostawienie Domu Polskiego wśród obiektów miejskich i przeznaczenie na instytucję służącą Wszystkim, taką która będzie przekazywała wiedzę o Naszej dumnej historii oraz edukowała nasze dzieci i wnuki poprzez szeroko prowadzoną działalność w sferze kultury.

Jestem przekonany, że nie trzeba tworzyć specjalnych pomników dla ludzi, którzy przekazali nam przesłanie, że „Jesteśmy Polakami". Trzeba jednak w myśl tego przesłania i wskazanych powyżej zachować to, co Nasi Przodkowie zrobili dla Nas, a więc zachować Dom Polski jako Nasze Dobro Wspólne. To będzie prawdziwy pomnik dla Ks, dr. B. Domańskiego oraz wszystkich Polaków żyjących i działających na Złotowszczyznie w okresie 1918 do 31 stycznia 1945.

Szanowni Państwo, apeluję o odpowiedzialne działanie i uwzględnienie wszystkich tradycji, wartości i emocji związanych z Domem Polskim.

fot. polskaniezwykla.pl

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group