Pamiętaj o opłacie za odpady

15.10.2013   Autor: Redakcja
---

15 października mija kolejny termin płatności za odpady komunalne. Związek przypomina w jaki sposób należy uiszczać opłatę.

· Podstawą do opłaty jest deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości.

· Opłatę należy wnosić wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez Związek w wysokości określonej w deklaracji.

· Opłata za odpady traktowana jest jako podatek, dlatego też Związek nie wystawia żadnych faktur, czy nakazów płatniczych.

· Opłat należy dokonywać za każdy miesiąc z dołu, czyli do 15 października za wrzesień, do 15 listopada za październik, do 15 grudnia za listopad itd.

· Wpłat można dokonać jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego, również elektronicznego lub przy pomocy przekazu pocztowego. Związek nie prowadzi punktu kasowego.

· Niewywiązanie się z obowiązku płatności w wyznaczonych terminach tj. do 15 dnia każdego miesiąca spowoduje konieczność naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki.

· W przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową.

· Związek jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację a nie posiadają indywidualnego numeru konta bankowego proszeni są o pilny kontakt pod numerem telefonu (67) 344 21 00 lub osobisty w Biurze Związku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile.

Źródło: Agnieszka Matusiak, specjalista ds. gospodarki odpadami, informacji i edukacji ekologicznej.

Przeczytaj więcej o: pila, prgok, odpady, opłaty, termin,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group