Bulwary Nadnoteckie uroczyście otwarte

16.08.2022   Autor: Redakcja
270---289
Bulwary Nadnoteckie w Wieleniu otwarte. 13 sierpnia w uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Projekt „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy” był finansowany z dotacji Unii Europejskiej. 
„Europa bliżej obywateli” to jeden z celów Unii Europejskiej na najbliższe lata. A rewitalizacja Wielenia wpisuje się w te założenia.
 
- Kompleksowy projekt rewitalizacji Wielenia, składający się z 4 inwestycji ma nie tylko wymiar lokalny, ale także europejski – spełnia on bowiem wszystkie kryteria inicjatywy pod nazwą „Nowy Europejski Bauhaus”, ponieważ łączy design, ekologię, zrównoważone przemiany, podnosi jakość przestrzeni publicznej, dostępność społeczną czyli bezpośrednio wspiera realizację „Europejskiego Zielonego Ładu” – mówi Maria Galewska z Komisji Europejskiej.
 
Także władze regionu priorytetowo traktują rewitalizację. W swoim budżecie unijnym (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, czyli WRPO 2014-2020) przeznaczono na ten cel ponad 551 mln zł (około 400 mln zł to dotacje, reszta to pożyczki z instrumentu JESSICA 2).
 
- Samorządy, które zdecydowały się na realizację projektów rewitalizacyjnych, wiedzą, że to był odważny krok w stronę budowania nowej, jakości usług społecznych i relacji z mieszkańcami – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. - Bo rewitalizacja to nie tylko zmiany wizerunkowe (placów czy ulic), ale przede wszystkim w centrum zainteresowania stawia się człowieka.  Podstawą jest pobudzanie go do działania i aktywne włączanie w zmiany społeczne. I to dzieje się również w Wieleniu – podkreśla marszałek.
 
– Wizja, determinacja władz Wielenia, współpraca na wielu szczeblach i stworzenie profesjonalnego zespołu urzędników było kluczowe w przygotowaniu dobrego wniosku i pozyskanie przez samorząd dotacji unijnej w wysokości 15,5 mln zł – wspomina Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. To było jedno z najwyższych dofinansowań, które w tamtym czasie Zarząd Województwa przyznał z puli rewitalizacyjnej. - Wiedzieliśmy, że projekt ma ogromny potencjał, i dzisiaj spacerując po Bulwarach Nadnoteckich oraz rozmawiając z mieszkańcami, wiem, że to była dobra decyzja. Wieleń od lat jest aktywny w pozyskiwaniu środków unijnych. Powiem więcej, to jeden z liderów w ostatnim 18-leciu członkostwa Polski w UE – dodaje wicemarszałek Jankowiak.
 
Kluczem do udanej rewitalizacji było zapoczątkowane w 2016 roku opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017- 2023 „Dwa obszary, jedna wizja rewitalizacji części Wielenia”, który również otrzymał wsparcie z UE.
 
Jak Wieleń wykorzystał swoją szansę? Bulwary Nadnoteckie, Nowe Miasto na nowo, Przystanek Edukacja i Mediateka to cztery inwestycje w czterech różnych miejscach w mieście, które łączy nie tylko historia, ale i rozwój.

- Dotyczą one krajobrazu wokół nas, układów przestrzennych, sposobu gospodarowania, wytwarzania oraz spuścizny duchowej i stanowią o naszej tożsamości związanej z Małą Ojczyzną – mówi Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia. - Jesteśmy przekonani, że tam gdzie dba się o dobre kontakty międzyludzkie ustawicznie doskonaląc współpracę, gdzie również kultywuje się tradycje, wyzwala się aktywność społeczna i gospodarcza we wszystkich dziedzinach życia. Prowadząc zadania inwestycyjne, Gmina zastosowała montaż różnych źródeł finansowania, co pozwoliło na szybsze i kompleksowe rozwiązanie dotychczasowych problemów i utrudnień. Natomiast już widzimy w obszarach rewitalizowanych aktywność podmiotów prywatnych, podejmujących własne inicjatywy. Działania te są potwierdzeniem słusznie podjętych decyzji samorządowych, bo nie chodzi tu tylko o inwestycje gminne. Miejsca przecież tworzą ludzie...  Dlatego właśnie mówimy, że rewitalizacja jest drogą rozwoju społeczno-gospodarczego - dodaje burmistrz.
 
Trzy spośród czterech modułów projektowych służą już mieszkańcom. To Nowe Miasto w Wieleniu (ma charakter wielofunkcyjny, może być wykorzystane na różnego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, promocyjne, rekreacyjne oraz edukacyjne), „Przystanek Edukacja” (przeszklony pawilon, dziedziniec z tarasem i przestrzenią wielofunkcyjną pozwala na działania społeczno-kulturowe) oraz otwarte 13 sierpnia Bulwary Noteckie (eksponują zasoby charakterystyczne dla Doliny Noteci - park ornitologiczno - przyrodniczy, roślinność nadnotecką oraz ścieżkę historyczną).
 
- Tu nad rzeką wszystko się zaczęło … Tak jak na początku, tak i teraz trzeba nam zwrócenia się w kierunku rzeki. Jak pokazuje historia, ilekroć miasto odwracało się od rzeki, traciło na tym –
podkreśla Elżbieta Rybarczyk.
 

Na  październik 2022 r. zaplanowano otwarcie Mediateki. Zadanie to zostało zaplanowane na bazie budynku będącego pierwotnie oborą w historycznym zespole dworsko – folwarcznym Arntowo. Jest to ostatni budynek w tym zespole, który jak dotąd nie był remontowany. Adaptowany obiekt składa się z 5 modułów: Kina za rogiem, Biblioteki XXI wieku, Pracowni Nowoczesnych Technologii, Centrum Współpracy Wielopokoleniowej oraz Centrum Wspierania Rodziny (z gabinetem psychologa) oraz kawiarnią, pomieszczeniami administracyjnymi, socjalnymi i technicznymi.
 
fot. i opr. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group