Na tereny nadrzeczne w Pile wkracza miejskie życie

21.08.2021   Autor: Artykuł sponsorowany
1973---370
Tereny nad rzeką Gwdą w rejonie ulicy Dąbrowskiego oraz wyspa miejska od miesięcy budzą zainteresowanie mieszkańców Piły, z uwagi na prowadzoną tam rewitalizację przestrzeni miejskiej. Inwestycja została zrealizowana przez samorząd miasta Piły w latach 2018 – 2021, z udziałem środków unijnych „Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”, działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych. Całkowita wartość projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północnej części wyspy miejskiej” to ok. 20,9 mln zł, w tym ok. 12,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1,7 mln zł z budżetu państwa. 

Zrealizowany projekt ujęty jest w „Gminnym programie rewitalizacji dla miasta Piły” i jest kolejnym etapem prowadzonego przez władze miasta Piły procesu rewitalizacji - w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Rewitalizacji poddano 5,63 ha, kontynuując wcześniej zrealizowane projekty rewitalizacyjne otwierające miasto na rzekę Gwdę i wykorzystujące potencjał terenów wyłączonych dotychczas ze struktury funkcjonalno - przestrzennej miasta.  

Nowy charakter zyskała północna część wyspy miejskiej, na której rewitalizacji poddano alejki spacerowe pieszo – rowerowe, z oświetleniem i systemem miejskiego monitoringu wizyjnego. Teraz całą wyspę okala pętla pieszo-rowerowa, umożliwiając bezpieczną komunikację. 

W celu zintegrowania wyspy miejskiej z terenami nadrzecznymi wybudowano  kładkę pieszo-rowerową przez rzekę Gwdę. To dzięki niej powstał zupełnie nowy trakt komunikacyjny łączący centrum Piły z lewobrzeżną częścią miasta, ułatwiający dostęp do nowo wybudowanych obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenach nadrzecznych.

Zrewitalizowane tereny nadrzeczne pełnić będą nowe funkcje miejskie. Powstał długo oczekiwany przez mieszkańców, szczególnie przez młode pokolenie, kompleks obiektów sportowych. Nowości jest naprawdę dużo, chociaż jako projekt zafunkcjonował w publicznej świadomości – nie tylko dla miłośników ewolucji na rolkach, deskorolkach i BMX-ach, głównie obiektem skateplazy. Skateplaza jest ważną częścią infrastruktury sportowej nadrzecznej strefy rekreacji. To najnowszy, najnowocześniejszy i jeden z największych takich obiektów w Polsce, o powierzchni prawie 3,5 tys. m2. Tuż obok niej powstał tor do jazdy na rolkach o długości 190m. Wybudowano także  dwa boiska do siatkówki i jedno wielofunkcyjne - do koszykówki, siatkówki czy piłki nożnej. Są też urządzenia do uprawiania kalisteniki, czyli gimnastyki na drążkach na świeżym powietrzu. To znakomite miejsce do codziennych treningów i aktywności. Nowa jakość przestrzeni, w tym obiekt skateplazy, ma być elementem przyciągającym do Piły miłośników sportów ekstremalnych z regionu i kraju. 
Obszar spina układ ciągów pieszo – rowerowych, który poprzez mostek pieszo – rowerowy i pętlę rowerową na wyspie miejskiej uzupełnia i wpisuje się doskonale w system ścieżek rowerowych miasta. Przyjazny, bez barier architektonicznych wewnętrzny układ komunikacyjny sprawia, że teren jest atrakcyjny zarówno dla pieszych, biegaczy jak i rowerzystów, dla osób w każdym wieku, z różnym stopniem sprawności. Jest to  kolejny element  systemu niskoemisyjnej mobilności w mieście, zachęcający do korzystania z rowerów jako bezpiecznego środka komunikacji i do aktywności fizycznej.  Całość dopełniają tereny zieleni, miejsca piknikowe, mała architektura i infrastruktura dla rodzinnej rekreacji. Zrewitalizowana przestrzeń jest oświetlona i monitorowana, zapewniając użytkownikom duże poczucie bezpieczeństwa publicznego.

Głównym partnerem projektu jest Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji, które zapewni zróżnicowany program wykorzystania zrewitalizowanej przestrzeni, włączając w działania partnerów społecznych, publicznych oraz mieszkańców. Już na etapie wnioskowania o środki unijne, wielu partnerów społecznych, w tym organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, zadeklarowały wolę przygotowania wydarzeń zwiększających ofertę działań społecznych, edukacyjnych, ekologicznych i rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców. Bo to mieszkańcy mają być największymi beneficjentami przeprowadzonej rewitalizacji. 

Nadrzeczne planty zaczynają tętnić życiem. Atrakcyjne położenie nadaje miejscu wyjątkowy klimat i energię, zachęcając do korzystania z wybudowanej infrastruktury, uroków przyrody i otoczenia rzeki Gwdy. Umożliwia i sprzyja integracji społecznej osób starszych, młodszych, niepełnosprawnych i ich rodzin, łącząc pokolenia mieszkańców Piły. Właśnie taki był zamysł programowy utworzenia nadrzecznej strefy rekreacji. Ma być ogólnodostępną przestrzenią publiczną, szeroko włączającą do życia społecznego i miejskiego ogół społeczności miasta, bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy status społeczny. 

Rewitalizacja terenów nadrzecznych będzie kontynuowana, również z udziałem środków unijnych.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group