Kilka miejscowości odciętych od świata

08.02.2021   Autor: Redakcja
695---1050
Mieszkańcy kilku miejscowości odcięci od świata, przez opady śniegu. Najtrudniej jest w gminie Szydłowo. 

- Skrzatusz i Coch odcięte od świata - informuje pani Anna, czytelniczka asta24. 

Podobnie jest na odcinkach: pomiędzy Różewem a Skrzatuszem, Różewem a Chwiramem, droga Przybkowo - Dobino, Dobino - Szydłowo. To wszystko w gminie Szydłowo i Wałcz. 

Urząd Gminy Szydłowo na swoim Facebooku poinformował, gdzie należy dzwonić w razie nieprzejezdnych dróg. 
Za zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i chodników na terenie Gminy Szydłowo odpowiada Gmina Szydłowo. Osobą kierującą zimowym utrzymaniem jest Pan Rafał Ilnicki - telefon kontaktowy bezpośredni 882 418 453. Przypominam również, że na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) właściciele posesji położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania (odśnieżania) chodników, także w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni - czytamy w komunikacie. I dalej: - Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg w PZD w Pile:
• Artur Bąk - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – tel. 538 475 688;
• Piotr Talarczyk – Zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – tel. 602 643 776;
• Adam Pawłowski – Inspektor – tel. 604 782 577;
• Jerzy Dudzień – Starszy Inspektor – tel. 662 088 116
Do dróg powiatowych należą następujące odcinki:
• Droga z Krępska do stacja PKP Płytnica
• Droga z Krępska do Starej Łubianki
• Droga ze Starej Łubianki do Tarnowa (przechodzi przez całe Tarnowo)
• Droga z Dobrzycy do Starej Łubianki
• Droga ze Starej Łubianki do Zawady
• Droga z Zawady do Gładyszewa – Piła
• Droga z Zawady do Szydłowa
• Droga z Szydłowa do Skrzatusza
• Droga ze Skrzatusza przez Klęśnik do granicy gminy
• Droga ze Skrzatusza przez Pluty do granicy gminy
• Droga ze Skrzatusza do Różewa do granicy Gminy ul. Pułkownika Jerzego Kleina
• Droga przez wieś Dolaszewo Stare do skrzyżowania głównych ulic
• Droga w Dolaszewo Nowe od ul. Topolowej przez Cyk do Kotunia
• Droga od Kotunia do Piły ul. Pilska
• Droga od Kotunia w kierunku m. Pokrzywno, Kępna do granicy gminy
• Droga z Szydłowa do Pokrzywnicy
• Droga z Pokrzywnicy do Leżenicy
• Droga z Leżenicy do Róży Wielkiej
• Droga z Leżenicy do Nowego Dworu i dalej do drogi wojewódzkiej nr 179
• Droga z Róży Wielkiej w kierunku Gostomi do granicy gminy
• Droga w kierunku m. Kępa, Pokrzywno do granicy gminy
• Droga w kierunku m. Sarcz do granicy gminy

Na szczeblu dróg wojewódzkich zimowym utrzymaniem dróg kieruje bezpośrednio Kierownik RDW – Jacek Arter, tel. 601 981 416, a w razie nieobecności Z - ca Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich - Ireneusz Stawiszyński, tel. 607 660 790.

Droga wojewódzka nr 179 w Gminie Szydłowo to odcinek łączący Piłę z Jaraczewem
Za utrzymanie zimowe dróg krajowych odpowiedzialni są :
• Pan Andrzej Baranowski – p. o. Kierownika Rejonu w Chodzieży, tel. 604 837 469;
• Pan Michał Schmidt – Z-ca Kierownika, tel. (67) 282 99 48, 698 629 867

Drogi krajowe w przebiegające przez Gminę Szydłowo to odcinki:
- od Piły przez Starą Łubiankę do Nowej Łubianki – droga nr 10
- od Piły przez Dobrzycę do Krępska – droga nr 11

Utrzymanie pozostałych dróg nie będących własnością powyższych zarządców należy do właściciela bądź zarządcy nieruchomości (gruntu).

fot. KPP Piła 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group