Wraca obowiązek zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu!

08.10.2020   Autor: Redakcja
4489---366
Od 10 października na terenie całego kraju będzie obowiązywały takie same zasady jak w żółtych strefach. Oznacza to między innymi obowiązek zakrywania ust i nosa również na świeżym powietrzu. 

- Dotarła do nas druga fala zakażeń i musimy się z nią zmierzyć - powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Jednocześnie zapowiedział objęcie całego kraju takimi obostrzeniami jakie obowiązują w strefach żółtych. Nadal obecne będą strefy czerwone ogłaszane co tydzień przez ministra zdrowia. Premier zapowiedział, że w sobotę rząd przedstawi kolejne zasady walki z COVID-19. W Pile już wcześniej prezydent miasta zapowiedział więcej obostrzeń. 

- Jestem przekonany, że spowolnią wzrost zakażeń - dodał. 

Zasady obowiązujące od 10 października:

1. Organizacja kongresów i targów
Pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa. W przypadku innym niż organizowanie na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc. W miejscu odbywania się imprezy znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób.

2. Wydarzenia sportowe
a) piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
b) sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) – w wydarzeniu może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą. Publiczność w obiektach sportowych musi zachować odstęp 1,5 m, zapełnione max. 25% liczby miejsc
c) sport na basenach – co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
d) sport na siłowniach, w klubach i centrach fitness oraz organizacja obozów sportowych – zajęcia odbywają się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
 

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są zobowiązane do dezynfekcji rąk, gdy wchodzą i opuszczają obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Widzowie są zobowiązani zakrywać usta i nos.


3. Wydarzenia kulturalne
Odbywające się w pomieszczeniach są dozwolone pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa. 

Odbywające się w obiektach sportowych i na otwartej przestrzeni są dozwolone pod warunkiem udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności oraz zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa. 

Odbywające się na otwartej przestrzeni są dozwolone pod warunkiem zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 m2, zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m, zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób. Limit dla takich wydarzeń to 100 osób
4. Gastronomia
Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. 1 osoba na 4 metry kwadratowe

5. Działalność hotelarska

Jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

6. Aquaparki i baseny
75% obłożenia obiektu w aquaparkach. 

7. Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne
Jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

8. Siłownie, centra fitness
Na siłowniach, w klubach i centrach fitness oraz podczas organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności i zachowaniu odległości 1 osoby na 7 metrów kwadratowych. 

9. Kina
Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych - 25% miejsc dla publiczności, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.


10. Zgromadzenia
Zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

11. Kościoły
Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult). 

12. Wesela i inne uroczystości rodzinne
Ograniczona liczba osób do 75, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa. Obowiązuje od 17 października! 

13. Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju 
Do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa

14. Transport zbiorowy
Przewożenie tyle osób, ile wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa. 

15. Maski
Obowiązek noszenia masek: 
a) wszędzie w przestrzeni publicznej
b) w środkach publicznego transportu zbiorowego,
c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej,
d) w obiektach handlowych lub usługowych,
e) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu

16. Handel
 Obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

17. Kluby nocne i dyskoteki
Zakaz prowadzenia takiej działalności.

18. Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu
W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

fot. poglądowa pixabay

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group