Asta Video Fest

Nowy rok szkolny - nowe zasady. Senator pyta ministra

17.08.2020   Autor: Redakcja
1719---261
Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny. Zdaniem senatora Adama Szejnfelda zapowiedzi przedstawicieli rządu jednak zamiast uspakajać dzieci i ich rodziców, to raczej budzą niepokój oraz obawy o zdrowie młodzieży z jednej strony i szanse na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież szkolną na równych zasadach z drugiej strony.
 
W nowym roku szkolnym mają obowiązywać nowe wytyczne przestrzegania podstawowych zasad higieny w szkołach takie jak: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń... Co ważne, uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale w miarę możliwości ma być pomiędzy nimi zwiększany dystans.  

W wielu szkołach brakuje jednak podstawowych środków higieny, nawet takich, jak papier toaletowy, ręczniki papierowe czy mydło oraz środki dezynfekcyjne. Można zrozumieć i uznać te wytyczne, choć pamiętać należy także i o tym, że o ile w trakcie lekcji można dopilnować zachowania dystansu i higieny między uczniami, to już co najmniej trudne będzie to podczas przerw lekcyjnych. Jest to niekiedy wręcz niemożliwe. W przypadku natomiast braku środków do dezynfekcji lub braku wystarczającej dyscypliny i kontroli, zarażenia mogą wzrastać błyskawicznie, zwłaszcza, że jesień to sezon panujących także i innych infekcji, z grypą na czele. W takiej sytuacji należy przygotować zabezpieczenia zdrowia i życia naszych obywateli, w tym dzieci i młodzieży, jeszcze lepiej, niż do tej pory.

Poza wyżej wymienionymi zagrożeniami zapewne występuje też niebezpieczeństwo ponownego zamykania szkół lub prowadzenia nauki w trybach zdalnym lub mieszanych. To jeszcze bardziej może pogorszyć sytuację i to już nie tylko w zakresie zdrowotnym, ale także w zakresie równości dostępu dzieci i młodzieży do nauki. Nie każde bowiem dziecko ma i będzie miało możliwość, na takich samych warunkach, realizować naukę zdalną, choćby ze względów różną zamożność swoich rodziców oraz występujące często ograniczenia, a nawet w niektórych przypadkach wykluczenia, techniczne i technologiczne – uważa senator Adam Szejnfeld.
W związku z powyższym senator  wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z zapytaniem, czy w ocenie jego resortu polskie szkoły są przygotowane na rozwiązania, które proponuje rząd i będą mogły realizować normalne funkcjonowanie szkół w czasach epidemii oraz równość dostępu dzieci i młodzieży do nauki, także w sytuacjach pracy zdalnej, czy hybrydowej. Senator Ziemi Pilskiej pyta także co Rada Ministrów planuje, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie palcówek oświaty w Polsce w razie pogorszenia się w kraju lub lokalnie sytuacji epidemicznej. Senator z Wielkopolski zapytał też ministerstwo, czy planuje przekazanie wsparcia, w tym finansowego, dla szkół, aby mogły one bezproblemowo przygotować swoje placówki do szczególnego nowego roku szkolnego jaki jest przed nami.

Co ważne, jeśli rząd przewiduje przesuniecie kompetencji podejmowania decyzji o zakresie i sposobie pracy szkół na ich dyrektorów, to należy wyjaśnić, jak będzie wyglądała odpowiedzialność prawna dyrektorów związana z takimi ich nowymi kompetencjami? Istotne będzie również wyjaśnienie tego, jak podejmowane przez dyrektorów szkół, a nie przez organy państwa czy władze jednostek samorządu terytorialnego, decyzje będą przekładały się na prawa i obowiązki nie tylko już samych uczniów, ale także i ich rodziców. Wiemy bowiem, że np. decyzja zamknięcia szkoły i przejścia na pracę zdalną ma swoje fundamentalne znaczenie dla rodziców uczniów, choćby w zakresie możliwości wykonywania ich obowiązków związanych ze swoją pracą zawodową oraz skutki np. związane z wypłatą dodatków dla rodziców. Rząd na ten temat bowiem do tej pory milczy – podkreśla Szejnfeld.

opr. biuro senatora Adam Szejnfelda
fot. poglądowa Pixabay

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group