Asta Video Fest

Przedsiębiorcy na rozmowach w Senacie

28.05.2020   Autor: Redakcja
---742
Pandemia a przedsiębiorczość w Polsce oraz stan polskiej gospodarki i jej wyzwania na przyszłość to główne tematy rozmów Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z przedstawicielami organizacji gospodarczych. Spotkanie w formule konsultacji społecznych zorganizowane zostało z inicjatywy senatora Adama Szejnfelda, wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 
Tematem przewodnim były problemy przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność w czasie epidemii koronawirusa. Obrady miały na celu wzajemne zapoznanie się uczestników z oceną bieżącej sytuacji, ale także przedyskutowanie krótko- i długoterminowych prognoz, dotyczących stanu polskiej gospodarki. Niemniej istotnym wątkiem było omówienie propozycji i postulatów organizacji gospodarczych, dotyczących podjęcia koniecznych działań nastawionych na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w trudnych czasach pandemii.
 
W ocenie Marszałka Senatu nie ulega wątpliwości, że to przedsiębiorcy oraz ich pracownicy najbardziej odczują negatywne skutki kryzysu rodzącego się w Polsce wskutek pandemii. Dlatego, jak podkreślił Tomasz Grodzki, o problemach polskich firm należy rozmawiać z przedstawicielami organizacji, które zrzeszają przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz różnych sektorów i branż. Z kolei senator Adam Szejnfeld zwrócił uwagę, że postulaty przedsiębiorców mogą stać się podstawą podejmowania w Senacie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego.
 
Marszałek poinformował, że po dokonaniu stosownej zmiany w Regulaminie Senatu planowane jest powołanie doradczej Rady Gospodarczej. Marszałek podkreślił, że w Senacie dominuje przekonanie, że przedsiębiorcy – od najmniejszych po największych – są motorem polskiej gospodarki i od nich zależy dobrostan państwa polskiego.
Zaproszeni zostali na nie przedstawiciele m.in. Krajowej Izby Gospodarczej, Business Center Club, Konfederacji LEWIATAN, Pracodawców RP, Polskiej Rady Biznesu, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Związku Banków Polskich, Związku Rzemiosła Polskiego, Polskiej Izby Turystyki, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

opr. Senat RP
fot. wikipedia

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group