Niemal półtora miliona złotych musi oddać gmina Szydłowo na rzecz PRGOK

11.02.2020   Autor: Redakcja
553---480
Niemal półtora miliona złotych musi oddać gmina Szydłowo. Pieniądze mają trafić do PRGOK. Taki wyrok zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

5 lutego Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” o zapłatę (zwrot na rzecz Związku Międzygminnego wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych za okres 23 stycznia 2013 r. do dnia ustania członkostwa gminy w tym związku).

- Do zwrotu niebagatelna kwota 1 461 943 zł. Opłata środowiskowa zasila budżety samorządów, na których terenie składowane są odpady. Jest to rekompensata za degradację środowiska. W 2013 r. nastąpiła zmiana przepisów, środki te przekierowano na związki śmieciowe. Poprzednik podjął w tym samym roku decyzję o wyjściu ze związku, bazując na ekspertyzie prawnej przygotowanej przez związek, wskazującej, iż w analizowanym stanie wpływy z tytułu opłaty środowiskowej winny stanowić dochód własny gminy, a nie związku. Środki te zostały wydatkowe przez samorząd na inwestycje środowiskowe, po czym po 3 latach związek upomniał się o te pieniądze, które teraz musimy wypłacić - poinformował na swoim Facebooku Tobiasz Wiesiołek, wójt Szydłowa.
Gmina Szydłowo jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Związku:
1.123.037,50 zł – tytułem należności głównej,
Odsetek ustawowych za opóźnienie od tej kwoty za okres od dnia 27 października 2016 r. do dnia zapłaty,
66.969,00 zł – tytułem kosztów procesu przed sądem I instancji,
8.100,00 zł – tytułem kosztów zastępstwa procesowego przed sądem II instancji.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group