Idealny czas dla przyszłych inżynierów

01.07.2019   Autor: Redakcja
---
W ścisłej czołówce piramidy zawodów od wielu lat utrzymują się kierunki inżynierskie. Trend ten doskonale czuje Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, który prowadzi studia na kierunkach: budownictwo, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn oraz transport. Perspektywy świetnej pracy przyciągają również studentów.


KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WE WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM
Bardzo dobra współpraca ze środowiskiem biznesu, zaowocowała uruchomieniem STUDIÓW DUALNYCH na wszystkich kierunkach inżynierskich. Stanowią one doskonały przykład łączenia wiedzy akademickiej z kształceniem praktycznym w specjalistycznych branżach.
Ich przewagą nad tradycyjnym modelem studiów jest to, że w chwili ich podjęcia student kierowany jest do konkretnej firmy, traktowany jest jak pracownik - zyskuje takie same prawa, ale i obowiązki, uczestniczy w specjalistycznych projektach branżowych, otrzymuje wynagrodzenie.

Pilska PWSZ, współpracuje w tym zakresie już z ponad 30. firmami, m.in.: Signify (dawniej Philips Lighting Poland), SeaKing Poland, czy Hydro (dawniej SAPA Aluminium). PWSZ w Pile jest jedną z nielicznych w Polsce, prowadzących studia dualne na tak szeroką skalę. Korzyści płynące z kształcenia dualnego są obopólne – przede wszystkim dla studenta, który w danej firmie może wdrożyć w praktykę wiedzę teoretyczną zdobytą na Uczelni oraz ma możliwość pracy z nowoczesnymi technologiami. Zyskuje również firma, która zdobywa przeszkolonego pracownika, dostosowanego (już w trakcie studiów) do wymogów pracodawcy.

Wartość dualnych studiów inżynierskich doceniają studenci i absolwenci PWSZ w Pile
-
Ukończyłem studia inżynierskie w PWSZ w Pile na kierunku elektrotechnika, specjalność: systemy automatyki i elektroniki. Wybór tego kierunku studiów okazał się bardzo trafny, ponieważ rynek pracy dla inżynierów tej specjalności jest bardzo otwarty i już w trakcie studiów można nawiązać współpracę z dużymi firmami, będącymi często liderami w danej dziedzinie. PWSZ w Pile organizuje program studiów dualnych, który w moim przypadku zaowocował udaną współpracą z Philips Lighting Electronics i obecnie jestem pełnoetatowym pracownikiem na stanowisku inżynierskim – podkreśla Tomasz Czernik.
 

NOWA SPECJALNOŚĆ DLA PRZYSZŁYCH KIEROWNIKÓW BUDOWY
Odpowiadają na nowe trendy w budownictwie, Uczelnia właśnie uruchomiła dodatkową specjalność - TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA. Jest to doskonały wybór dla osób, które zamierzają zostać kierownikami budowy. Przystąpienie do egzaminu państwowego z tego zakresu, wiąże się ze spełnieniem kilku warunków. Najważniejszymi z nich są: posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego oraz odbycie praktyki zawodowej w wymaganym wymiarze czasu, pod okiem uprawnionej osoby. Dzięki tym studiom, proces zdobycia uprawień jest uproszczony – w zakresie budownictwa jednorodzinnego. Wystarczy tylko, że absolwent uzupełni praktyki o 6 miesięcy i będzie mógł przystąpić do egzaminu, który przeprowadza Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Dodatkowo, studenci tej specjalności nauczą się zarządzać zasobami ludzkimi, prowadzić negocjacje, zawierać kontrakty, zarządzać inwestycjami i kosztami.

 

KILKA MILIONÓW NA NOWOCZESNE PRACOWNIE
Dla doskonalenia umiejętności przyszłych inżynierów, przeznacza się wciąż modernizowane zaplecze laboratoryjne i wykładowe. Dzięki inwestycjom Uczelni, specjalistyczna baza poszerzona została o laboratoria: materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej, logistyki transportu, hydrauliki i pneumatyki oraz budowy pojazdów, maszyn roboczych i środków transportu. W roku 2019 Uczelnia otrzymała również blisko 3,5 mln zł z Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, dzięki czemu w kolejnym z budynków Instytutu Politechnicznego, pojawią się nowoczesne sprzęty m.in. w: laboratorium inżynierii produkcji, pracowni technologii prac załadunkowych, laboratorium silników i metrologii, pracowni wytrzymałości materiałów. Doposażona zostanie także stacja kontroli pojazdów oraz hamownia silnikowa. Wszystkie te działania otworzą nowe możliwości praktycznego kształcenia przyszłych inżynierów, którzy wpływać będą na rozwój innowacyjnej gospodarki naszego regionu.

Rekrutacja on-line na studia w PWSZ w Pile trwa do 15 sierpnia.
Szczegóły znajdują się na www.pwsz.pila.pl

Przeczytaj więcej o: PWSZ Piła, pwsz, Signify, SeaKing Poland, Hydro,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group