Konsultacje społeczne w sprawie S11 zakończone. Co dalej?

29.05.2019   Autor: Paweł Różycki
---1029
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu zakończyła spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin, na terenie których wyznaczone zostały przebiegi nowej drogi ekspresowej S11 o łącznej długości około 300 km na terenie województwa wielkopolskiego. Takie spotkania odbyły się m.in. w Okonku, Jastrowiu, Dobrzycy, Milczu i Budzyniu. 
 
Podczas spotkań, przedstawione zostały rozpatrywane warianty przebiegu drogi S11, położenie węzłów oraz projektowaną obsługę komunikacyjną terenu przyległego.  Mieszkańcy otrzymali ankiety, w których mogli wyrazić swoje opinie na temat preferencji dot. przebiegu drogi oraz zgłosić uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych. Dotychczas GDDKiA zebrała ponad 8 tysięcy ankiet i petycji. Łącznie odbyły się 22 spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności na odcinkach: Szczecinek –Piła, Ujście –Oborniki, Oborniki –Poznań (wraz z obwodnicą Obornik), Kórnik- Ostrów Wielkopolski i Ostrów wielkopolski – Kępno.
 
Po otrzymaniu wszystkich ankiet i na ich podstawie, zostanie opracowany Raport ze spotkań informacyjnych. Będzie on zawierał preferencje społeczeństwa dla przebiegu inwestycji w poszczególnych gminach, jak również będzie zawierał postulaty i wnioski zgłaszane przez mieszkańców. Do wszystkich wniosków społecznych w raporcie znajdzie się  odniesienie Projektanta i Inwestora wraz z informacją o możliwości ich uwzględnienia w procesie projektowym lub uzasadnieniem braku takiej możliwości.
 
Na końcowym etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, odbędzie się posiedzenie Zespołu i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z udziałem m.in. przedstawicieli społeczeństwa (władz samorządowych). Obradujący wytypują preferowany wariant przebiegu drogi, wskazany następnie we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ostateczne zatwierdzenie preferowanego wariantu drogi nastąpi w decyzji DŚU – informuje GDDKiA.
fot. GDDKiA Poznań

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group