Sesja: opłaty żłobkowe i opieka nad zwierzętami

29.03.2019|Autor: Justyna Zamorska

Opłaty żłobkowe, plany zagospodarowania przestrzennego czy doprecyzowanie regulaminu opieki nad zwierzętami – między innymi te kwestie zostały poruszone podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Wałczu.

Sesja rozpoczęła się od sprawozdania burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Radni debatowali między innymi nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na ulicy Nadjeziornej i Nowomiejskiej. Ustalono również opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim.

– W związku z tym, że wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o zmniejszenie opłaty za żłobek. Otrzymaliśmy taką zgodę i od dnia 1 kwietnia opłata za żłobek z 450 zł została zmniejszona do 250 zł. Zmniejszyła się co prawda struktura opłaty, bo wcześniej była to opłata tylko za pobyt, a w tej chwili to będzie opłata w wysokości 200 zł za posiłek i opłata w wysokości 50 zł za zajęcia dodatkowe w żłobku – mówi Agnieszka Łyskawa, wiceburmistrz Wałcza.

Podczas ostatniej sesji doprecyzowano również warunki udzielania bonifikaty na przekształcenie prawa własności.

Przyznajemy się do pewnego niedopatrzenia. Te zmiany, które zostały wprowadzone na sesji, budziły pewne możliwości nierównego traktowania wszystkich mieszkańców. Chcemy to wyprostować oczywiście tak, żeby wszyscy mieszkańcy równo mogli skorzystać z bonifikaty 98 proc. i to już nastąpi z tym dniem – zapewnia Maciej Żebrowski, burmistrz Wałcza.

Najwięcej wątpliwości budziła sprawa przyjęcia programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt, który ma być realizowany we współpracy ze stowarzyszeniami.

– Jednym z takich fajnych punktów będzie to, że zwierzę, które zostanie złapane na terenie gminy miejskiej Wałcz, nie trafi bezpośrednio do schroniska. Trafi najpierw na 2-3 dni do przychodni weterynaryjnej, później na maksymalnie dwa miesiące do domów zastępczych – mówi Piotr Romanowski, radny Wałcza.

Radni kwestionowali umowy ze schroniskiem i weterynarzem, koszty leczenia zwierząt i ich chipowania. Po wprowadzeniu niewielkich poprawek, ostatecznie wszyscy radni uchwalili program opieki nad zwierzętami na rok 2019.

Przeczytaj więcej o: Agnieszka Łyskawa, burmistrz wałcza, Maciej Żebrowski, Piotr Romanowski, radni wałcz, radny Wałcza, sesja miasta wałcza, sesja wałcz, Sesja: opłaty żłobkowe i opieka nad zwierzętami, wiceburmistrz Wałcza

Nie jesteś anonimowy. Twoje IP zostanie zapisane w naszej bazie danych.