Czas zawodowców w pilskim Ekonomie i Mechaniku

16.08.2017   Autor: AK
---

W Pile młodzież od września będzie się uczyć w specjalistycznych laboratoriach. Dwa takie powstały przy popularnym Mechaniku i Ekonomie. Pracownie sfinansowała Unia Europejska.

Specjalistyczne urządzenia oraz komputery z najnowocześniejszym oprogramowaniem już pojawiły się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile. We wrześniu naukę praktyczną zawodu rozpoczną tu przyszli technicy organizacji reklamy, ekonomiści i logistycy.

- Jest to możliwość pewnego połączenia teorii z praktyką, chociaż może na tym etapie, laboratoriów też trochę wirtualną, ale jest ona tym elementem, który podnosi generalnie jakość kształcenia - tłumaczy Tadeusz Dziadek, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Pile.

Dzięki dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 te sale wyposażono w sprzęt potrzebny do praktycznej nauki zawodu. Podobnie jest w Zespole Szkół Mechanicznych, gdzie po wakacjach szkolić się będą mechatronicy i informatycy. Poza Piłą i Poznaniem, miastach które uczestniczyły w takim programie już w poprzedniej perspektywie unijnej, takie laboratoria powstaną również w Kaliszu. Taka nauka zwiększa szansę na studia w Politechnice Poznańskiej, ale nie tylko o studiowanie tu chodzi.

- Jest wiele osób, które niekoniecznie mają wykształcenie wyższe, mają doskonałe umiejętności i przez całe życie bardzo dobrze sobie radzą. To zostało w pewnym sensie może nawet zdeprecjonowane w ciągu ostatnich kilku lat i wydawało się wszystkim, że muszą być np. inżynierem - wyjaśnia prof. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej.

Bo o takich techników już walczą firmy. Uczniowie z Wielkopolski odbywać będą płatne staże w najlepszych firmach w województwie, a co za tym idzie mogą znaleźć tam pracę, w dodatku dobrze płatną.

- A my chcemy, żeby to nie była tylko nauka sama poprzez laboratorium, ale również wymiana doświadczeń wśród młodzieży naszej, poznanie się nawzajem, jak również nawiązanie nowych relacji i współpraca - mówi Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

A o wykwalifikowaną kadrę w tej chwili już zaczyna być trudno. To problem, który dotyka nie tylko wielkopolski rynek pracy. Stopa bezrobocia w naszym województwie przekracza nieco 4 procent. Dlatego taki nacisk kładzie się na odbudowę kształcenia zawodowego, bo brakuje już w tej chwili fachowców na rynku pracy.

Na unijny projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” przeznaczono 63,5 mln złotych.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group